• English
 • Nederlands

User Tools

Site Tools


nl:optional_settings

Installeer de Leuven-Template stap 4

Verander alleen teksten als u gevraagd wordt dat te doen.
In veel gevallen hoeft u alleen een # weg te halen of aan te brengen.

Na de eerste aanpassingen kunt u nu langzaam door alle instellingen in wsUserSettings.php lopen en kijken welke instellingen een ##### in de regel hebben en of u vindt dat daar in uw geval ook een aanpassing nodig is.

Sommige instellingen die geen ##### als indicatie hebben, wilt u wellicht toch aanpassen:

Welke instellingen kan een bezoeker aanpassen

Er is een aparte “customize” pagina in het menu. Hiermee kunt u de bezoeker allerlei uiterlijkheden en de gebruikte maat-eenheden laten aanpassen. Welke zaken door de bezoeker aangepast kunnen worden bepaalt u in deze instellingen in wsUserSettings.php

#-----------------------------------------------------------------------------------------
# IMPORTANT   Which areas of the website may be customized by the visitor. 
#        This info is processed in the first part of index.php
#-----------------------------------------------------------------------------------------
$SITE['userChangeDebug']  = true;  // true to let user set debug=Y 
$SITE['userChangeColors'] = true;  // let user select website colors / photos according to $SITE['colorStyles']
$SITE['userChangeMenu']	  = true;  // user can choose Vertical or Horizontal menus
$SITE['userChangeHeader'] = true;  // user can select their own header
$SITE['userChangeChoice'] = true;  // user can choose which page to displayed on next visit
$SITE['userChangeLang']	  = true;  // should be on to let user change to one of the supported languages
$SITE['userChangeUOM']	  = true;  // let user select thier own units of measurement
$SITE['userChangeForecast']= true;  // let user select thier own forecast

Als u geen bezoeker-aanpassingen wilt, kunt de betreffende menukeuze in wsMenuData.xml op show=“no” zetten.

Als u enkele zaken niet wilt laten aanpassen, bijvoorbeeld omdat u een eigen kleurschema gebruikt, dan zet u deze instelling op false

$SITE['userChangeColors'] = false;  // let user select website colors / photos according to $SITE['colorStyles']
nl/optional_settings.txt · Last modified: 2015/05/16 09:50 by wvdkuil