User Tools

Site Tools


nl:miscellaneous

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:miscellaneous [2015/05/26 15:20]
wvdkuil [Voeg de waarde op het scherm in op de juiste plaats]
nl:miscellaneous [2015/05/26 15:28] (current)
wvdkuil [Een gebruikers-teller toevoegen]
Line 1: Line 1:
 +====== Diverse zaken van belang ======
 +===== Een extra tag/veld om te gebruiken op de start-pagina =====
 +Om een nieuw temperatuur veld te gebruiken op de startpagina,​ zijn er twee zaken die gedaan moeten worden
 +  - Voeg de tag toe aan het te vertalen bestand dat door uw weer-programma wordt opgeladen
 +  - Voeg de waarde op het scherm in op de juiste plaats.
 +
 +==== Voeg de tag toe aan het te vertalen bestand ==== 
 +Voor deze uitleg gaan we WeatherDisplay gebruiken. De andre weer-programma'​s gebruiken vergelijkbare tag-bestanden met dezelfde veldnamen, dus u kunt zelf de vertaling maken naar uw eigen weer-programma.
 +
 +Bij WD wordt het nieuwe veld toegevoegd aan **tags.wd.txt**.\\
 +Dit bestand bevindt zich in weather27/​scriptsWD/​
 +
 +Er zijn reeds 3 optionele velden in de tags.??.txt bestanden aanwezig maar die velden worden zelden gebruikt.
 +<​code>​|tempActInside|%indoortemp%|!
 +|tempActExtra1|%generalextratemp1%|!
 +|tempActExtra2|%generalextratemp2%|!</​code>​
 +
 +Ze staan "​ingesteld"​ op binnen temperatuur ("​inside"​) en de temperatuur in een vijver/​zwembad (pool) of hebben een naam als "​extra2"​. ​  ​Waarschijnlijk zijn ze niet in gebruik in uw installatie en gaan we een van de velden gebruiken om onze extra temperatuur op te slaan.
 +<​code>​|tempActExtra1|%maxtempfortodayfromyourdata%|!</​code>​
 +==== Controleer of de extra velden in de template gebruikt worden ==== 
 +In wsUserSettings.php tijdens de eerste installatie stappen ([[nl:​check_these_also|Installeer de Leuven-Template stap 4]]) heeft u aangegeven of deze extra velden gebruikt gaan worden. ​
 +<​code>#​---------------------------------------------------------------------------
 +# IMPORTANT ​    ​Weather Station sensors and options for dashboard
 +#​---------------------------------------------------------------------------
 +$SITE['​UV'​] ​        = true;   // ##### set to false if no UV sensor
 +$SITE['​SOLAR'​] ​     = true;   // ##### set to false if no Solar sensor
 +$SITE['​tempInside'​] = true;   // ##### set to false if no inside temp sensor available or wanted on Ajax page
 +$SITE['​extraTemp1'​] = false; ​ // ##### set to false if no extra sensor available or wanted on Ajax page
 +$SITE['​extraTemp2'​] = false; ​ // ##### set to false if no extra sensor available or wanted on Ajax page</​code>​
 +Verander de instelling in true voor het veld wat u wilt gebruiken.
 +<​code>​$SITE['​extraTemp1'​] = true;  // ##### set to false if no extra sensor available or wanted on Ajax page</​code>​
 +==== Voeg de waarde op het scherm in op de juiste plaats ==== 
 +{{ :​extratags2.jpg?​nolink|}}
 +Om de waarde op het scherm af te beelden kunt u de reeds aanwezige plaats daarvoor gebruiken, zie de afbeelding.
 +
 +Naast een setting heeft ook ieder optioneel veld een eigen omschrijving die ALTIJD vooor iedere taal, dus ook het Engels, door de vertaal routines wordt verwerkt.
 +
 +^veld op start-pagina ​ ^instelling ​         ^waarde uit WD-tag ​ ^omschrijving bij veld ^
 +|$ws['​tempActInside'​] ​ |$SITE['​insideTemp'​] |%indoortemp% ​      ​|**Inside** ​           |
 +|$ws['​tempActExtra1'​] ​ |$SITE['​extraTemp1'​] |%generalextratemp1% |**Pool** ​           |
 +|$ws['​tempActExtra2'​] ​ |$SITE['​extraTemp2'​] |%generalextratemp2% |**extra2** ​           |
 +
 +
 +We willen een juiste omschrijving dus voegen we vertaal regel toe aan het  weather27/​_my_texts/​wsLanguage-nl-<​wrap hi>​local</​wrap>​.txt bestand.
 +<​code>​langlookup|Pool|Hoogste temp ooit|</​code>​
 +Dus nu staat er niet alleen een waarde maar ook de juiste omschrijving.
 +
 +Natuurlijk moet u de langlookup regel voor iedere taal die u wilt gebruiken toevoegen aan het overeenkomende ​ wsLanguage-??​-local.txt bestand. Nogmaals OOk voor het Engelse taalbestand.\\ ​
 +<​code>​langlookup|Pool|Max temp ever|</​code>​
 +
 +===== Een Pay-Pal knop toevoegen in de zijkolom =====
 +In de zijkolom kan er een "​donatie"​ knop toegevoegd worden:
 +{{  :​paypalbutton.jpg?​nolink|}}
 +U kunt dat instellen in wsUserSettings.php
 +<​code>#​---------------------------------------------------------------------------
 +# OPRTIONAL donate button
 +#​---------------------------------------------------------------------------
 +$SITE['​donateButton'​] ​          = false; ​       // to include a donate button, see WiKi
 +$SITE['​donateCode'​] ​            = '​./​_widgets/​donateButton.php';</​code>​
 +
 +In het script wsSideColom.php wordt deze instelling gekontroleerd en indien **true** wordt de knop toegevoegd
 +<​code>#​---------------------------------------------------------------------------
 +# optional donate button
 +#​---------------------------------------------------------------------------
 +if (isset ($SITE['​donateButton'​]) && $SITE['​donateButton'​] == true) {
 + include $SITE['​donateCode'​];  ​
 +}</​code>​
 +
 +Zoals u kunt zien in de voorgaange programma-regels bevindt de code voor een Pay-Pal knop zich in
 +**weather27/​_widgets/​donateButton.php**
 +
 +<WRAP important 100%>
 +LET OP: Dit is voorbeeld code in 4 talen. ​ Als u deze niet aanpast komen de donaties bij de ontwikkelaar van de template tereecht.\\ ​
 +U moet eerst uw eigen pay-pal code  maken op de Pay-Pal web-site. \\ 
 +Daarmee kunt u de voorbeeld-code aanpassen in de map   ​**_widget/​**</​WRAP>​
 +
 +
 +===== Een gebruikers-teller toevoegen =====
 +{{ :​usagecounter.jpg?​nolink |}}
 +Toen u de Leuven-Template voor de eerste keer ging gebruiken is u waarschijnlijk de rode teller helemaal onder de pagina opgevallen. Als u op deze teller klikt wordt een pagina op histats.com geopend. ​
 +
 +U kunt hier de voor- en nadelen van een dergelijke teller bekijken. Zolang u niets aanpast ziet u de resultaten van uw web-site en van anderen die ook net begonnen zijn met de Leuven-Template. ​
 +
 +Voor zover ik weet is de histats teller veilig en is histats nog nooit beschuldigd van "​foute"​ activiteiten.
 +
 +**De teller aanpassen**
 +  * De html code voor de Histats counter is opgeslagen in weather27/​_widgets/​histats.txt
 +<​code>​$SITE['​statsCode'​] ​ = '​./​_widgets/​histats.txt'; ​ //      set your own visitors code or set to false</​code>​
 +  * als u een andere counter wilt gebruiken: ​
 +    * slaat u de benodigde code op in een bestandje
 +    * en verandert u de instelling **$SITE['​statsCode'​]** ​ naar het juiste bestand te wijzen.
 + <​code>​$SITE['​statsCode'​] ​ = '​./​_myscripts/​my_xyz_counter.txt'; ​ //      set your own visitors code or set to false</​code>​
 +  * Als u geen teller wilt zet u **$SITE['​statsCode'​] = false;**
 +<​code>​$SITE['​statsCode'​] ​ = false; ​ //      set your own visitors code or set to false</​code>​
 +
 +
  
nl/miscellaneous.txt · Last modified: 2015/05/26 15:28 by wvdkuil