• English
 • Nederlands

User Tools

Site Tools


nl:miscellaneous

Diverse zaken van belang

Een extra tag/veld om te gebruiken op de start-pagina

Om een nieuw temperatuur veld te gebruiken op de startpagina, zijn er twee zaken die gedaan moeten worden

 1. Voeg de tag toe aan het te vertalen bestand dat door uw weer-programma wordt opgeladen
 2. Voeg de waarde op het scherm in op de juiste plaats.

Voeg de tag toe aan het te vertalen bestand

Voor deze uitleg gaan we WeatherDisplay gebruiken. De andre weer-programma's gebruiken vergelijkbare tag-bestanden met dezelfde veldnamen, dus u kunt zelf de vertaling maken naar uw eigen weer-programma.

Bij WD wordt het nieuwe veld toegevoegd aan tags.wd.txt.
Dit bestand bevindt zich in weather27/scriptsWD/

Er zijn reeds 3 optionele velden in de tags.??.txt bestanden aanwezig maar die velden worden zelden gebruikt.

|tempActInside|%indoortemp%|!
|tempActExtra1|%generalextratemp1%|!
|tempActExtra2|%generalextratemp2%|!

Ze staan “ingesteld” op binnen temperatuur (“inside”) en de temperatuur in een vijver/zwembad (pool) of hebben een naam als “extra2”. Waarschijnlijk zijn ze niet in gebruik in uw installatie en gaan we een van de velden gebruiken om onze extra temperatuur op te slaan.

|tempActExtra1|%maxtempfortodayfromyourdata%|!

Controleer of de extra velden in de template gebruikt worden

In wsUserSettings.php tijdens de eerste installatie stappen (Installeer de Leuven-Template stap 4) heeft u aangegeven of deze extra velden gebruikt gaan worden.

#---------------------------------------------------------------------------
# IMPORTANT   Weather Station sensors and options for dashboard
#---------------------------------------------------------------------------
$SITE['UV']     = true;  // ##### set to false if no UV sensor
$SITE['SOLAR']   = true;  // ##### set to false if no Solar sensor
$SITE['tempInside'] = true;  // ##### set to false if no inside temp sensor available or wanted on Ajax page
$SITE['extraTemp1'] = false; // ##### set to false if no extra sensor available or wanted on Ajax page
$SITE['extraTemp2'] = false; // ##### set to false if no extra sensor available or wanted on Ajax page

Verander de instelling in true voor het veld wat u wilt gebruiken.

$SITE['extraTemp1'] = true; // ##### set to false if no extra sensor available or wanted on Ajax page

Voeg de waarde op het scherm in op de juiste plaats

Om de waarde op het scherm af te beelden kunt u de reeds aanwezige plaats daarvoor gebruiken, zie de afbeelding.

Naast een setting heeft ook ieder optioneel veld een eigen omschrijving die ALTIJD vooor iedere taal, dus ook het Engels, door de vertaal routines wordt verwerkt.

veld op start-pagina instelling waarde uit WD-tag omschrijving bij veld
$ws['tempActInside'] $SITE['insideTemp'] %indoortemp% Inside
$ws['tempActExtra1'] $SITE['extraTemp1'] %generalextratemp1% Pool
$ws['tempActExtra2'] $SITE['extraTemp2'] %generalextratemp2% extra2

We willen een juiste omschrijving dus voegen we vertaal regel toe aan het weather27/_my_texts/wsLanguage-nl-local.txt bestand.

langlookup|Pool|Hoogste temp ooit|

Dus nu staat er niet alleen een waarde maar ook de juiste omschrijving.

Natuurlijk moet u de langlookup regel voor iedere taal die u wilt gebruiken toevoegen aan het overeenkomende wsLanguage-??-local.txt bestand. Nogmaals OOk voor het Engelse taalbestand.

langlookup|Pool|Max temp ever|

Een Pay-Pal knop toevoegen in de zijkolom

In de zijkolom kan er een “donatie” knop toegevoegd worden: U kunt dat instellen in wsUserSettings.php

#---------------------------------------------------------------------------
# OPRTIONAL donate button
#---------------------------------------------------------------------------
$SITE['donateButton']      = false;    // to include a donate button, see WiKi
$SITE['donateCode']       = './_widgets/donateButton.php';

In het script wsSideColom.php wordt deze instelling gekontroleerd en indien true wordt de knop toegevoegd

#---------------------------------------------------------------------------
#		optional donate button
#---------------------------------------------------------------------------
if (isset ($SITE['donateButton']) && $SITE['donateButton'] == true) {
	include $SITE['donateCode']; 
}

Zoals u kunt zien in de voorgaange programma-regels bevindt de code voor een Pay-Pal knop zich in weather27/_widgets/donateButton.php

LET OP: Dit is voorbeeld code in 4 talen. Als u deze niet aanpast komen de donaties bij de ontwikkelaar van de template tereecht.
U moet eerst uw eigen pay-pal code maken op de Pay-Pal web-site.
Daarmee kunt u de voorbeeld-code aanpassen in de map _widget/

Een gebruikers-teller toevoegen

Toen u de Leuven-Template voor de eerste keer ging gebruiken is u waarschijnlijk de rode teller helemaal onder de pagina opgevallen. Als u op deze teller klikt wordt een pagina op histats.com geopend.

U kunt hier de voor- en nadelen van een dergelijke teller bekijken. Zolang u niets aanpast ziet u de resultaten van uw web-site en van anderen die ook net begonnen zijn met de Leuven-Template.

Voor zover ik weet is de histats teller veilig en is histats nog nooit beschuldigd van “foute” activiteiten.

De teller aanpassen

 • De html code voor de Histats counter is opgeslagen in weather27/_widgets/histats.txt
$SITE['statsCode'] = './_widgets/histats.txt'; //   set your own visitors code or set to false
 • als u een andere counter wilt gebruiken:
  • slaat u de benodigde code op in een bestandje
  • en verandert u de instelling $SITE['statsCode'] naar het juiste bestand te wijzen.
$SITE['statsCode'] = './_myscripts/my_xyz_counter.txt'; //   set your own visitors code or set to false
 • Als u geen teller wilt zet u $SITE['statsCode'] = false;
$SITE['statsCode'] = false; //   set your own visitors code or set to false
nl/miscellaneous.txt · Last modified: 2015/05/26 15:28 by wvdkuil