User Tools

Site Tools


nl:mesonets

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
nl:mesonets [2015/05/20 07:13]
wvdkuil created
nl:mesonets [2015/05/27 15:59] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Mesonets ======
 +Er zijn verschillende soorten netwerken waar een weerstation zijn gegevens aan kan aanleveren. In ruil daarvoor krijgt de eigenaar van het weerstation vaak toegang tot allerlei geaggreerde = samengevoegde gegevens en van voorspellingen.
  
 +De Leuven-Template is oorspronkelijk ontwikkeld als een lokaal initiatief voor de Benelux en we ondersteunen dan ook volledig alle zaken die "​HetWeerActueel" ​ (HWA) aan zijn deelnemers levert. De betreffende pagina'​s worden automatisch in het menu getoond als de website beheerder zijn gegevens van HWA invoert.
 +
 +Er zijn meer regionale netwerken . En veel van die netwerken werken ook weer samen om gezamelijk een wereldwijde dekking te geven. ​ Dat zijn de zogenaamde "​Regional Weather Networks",​ als voorbeeld het [[http://​www.beneluxweather.net/​|BNLWN]] = Benelux Weer Netwerk, of [[http://​alaskanweather.net/​|AKWN]] = Alaska Weather Netwerk. Alle namen van deze Regional Weather Networks eindigen op **WN**
 +
 +Voor Europa is er een eigen gezamelijk netwerk EWN = European Weather Netwerk en hiervoor is een apart **[[ewn|EWN]]** hoofdstuk ​ in deze wiki.
 +
 +De volgende instellingen in your user settings moeten correct aangepast zijn. Ik gebruik in de voorbeelden hier BNLWN:
 +<​code>#​---------------------------------------------------------------------------
 +# Mesonet id's and names
 +#​---------------------------------------------------------------------------
 +$SITE['​mesoID'​] = '​BNLWN';​ //​ #####
 +$SITE['​mesoName'​] = '​Benelux Weather Network';​ //​ #####
 +$SITE['​mesoLink'​] = '​http://​www.beneluxweather.net/';​ //​ #####</​code>​
 +
 +===== Regional Weather Networks =====
 +De meeste Regionale Weer Netwerken (**??WN**) gebruiken een zelfde set scripts om de pagina met gegevens van de aangesloten leden af te beelden. ​ Download bij uw **??WN** de scripts, pak de map uit en plaats de ??WN map in de root van uw webserver, dus op gelijke hoogte als de template-map.
 +===== Welke oplossing om de scripts te gebruiken =====
 +==== iFrame ====
 +Een snelle en bruikbare oplossing voor een **??WN** met niet te veel deelnemrs:
 +  * Gebruik de voorbeeld-pagina **%%weather27/​mesomaps/​wsGeneralFrame.php%%**
 +
 +Deze pagina maakt gebruik van een iFrame waarbinnen het script wordt uitgevoerd. U moet de te grote Kopregel aanpassen in het script **mesomap-testpage.php** script in de  "​Regional Network"​ download. Maar een kleiner RN is het demo script OK.
 +
 +U dient nu alleen nog de jusite menu-selectie te maken in wsMenuData.xml
 +<​code>​
 +<item nr      = "​31"​ show    = "​no"​
 +        noutf8 ​ = "​WINDOWS-1252"​
 +        caption = "Local Network"​
 +        link    = "​mesomaps/​wnSpecificInc.php"​
 +        head    = "​mesomaps/​wnSpecificCSS.php" ​
 +/>
 +<item nr      ="​31"​ show ​   ="​mesoID"​
 +        link    ="​mesomaps/​wnGeneralFrame.php"​
 +        caption ="​Local Network"​
 +        title   ​="​Local Weather Exchange Stations" ​
 +/>
 +</​code>​
 +Standaard wordt de tweede selectie met nr 31 gebruikt. ​
 +
 +De rest van dit WiKi hoofdstuk kan worden overgeslagen.
 +==== AKWN BNLWN COWN en WCWN ====
 +Van een beperkt aantal RWN zijn de scripts al aangepast. ​
 +Op het moment van schrijven zijn dit: AKWN BNLWN COWN en WCWN.
 +
 +Voor deze netwerken hoeven alleen twee scripts uit de **weather27/​mesomaps/​wnScripts** map naar de map van het Regionale Weer Netwerk **??WN** gekopieerd te worden.
 +
 +De rest van dit WiKi hoofdstuk kan worden overgeslagen.
 +==== Aanpassing van de meegeleverde scripts ====
 +Gebruik de [[nl:​contact|ondersteuning link]] om informatie in te winnen of als u de aanpassingen liever door mij laat doen.
 +
 +=== ??​WN-mesomap-config.txt ===
 +In de code voorbeelden gebruiken we de BNLWN als voorbeeld. Lees dus telkens in plaats van BNLWN uw eigen "​Regional Netwerk"​ afkorting.
 +
 +Definieer de map waarin de ??WN scripts staan, direct na het begin van de settings:
 +<​code>//​ ------------- Settings ----------------------------------------
 +//
 +$fldr = '​../​BNLWN-mesomap/';​ //​ #### added / changed to run in the template</​code>​
 +
 +Wijzig de lokatie van "​graphics"​ = de grote kaart met alle stations:
 +<​code>​$Graphic = $fldr."​BNLWN_meso.jpg"; ​ // #### added / changed to run in the template
 +# $Graphic = "​./​BNLWN_meso.jpg"; ​ // used for display on this page and in code gen.</​code>​
 +
 +Wijzig de lokatie van de Wind Pijlen / Iconen:
 +<​code>​$windArrowDir = $fldr.'​BNLWN-images/';​ // #### added / changed to run in the template
 +#  $windArrowDir = '​./​BNLWN-images/';​ // set to directory with wind arrows, or</​code>​
 +
 +En van de Iconen voor de huidige weercondities:​
 +<​code>​$condIconsDir = $fldr.'​BNLWN-images/';​ // #### added / changed to run in the template
 +# $condIconsDir = '​./​BNLWN-images/';​ // for condition icons (same as Anole'​s)
 +</​code>​
 +Telkens hebben we commentaar gemaakt van de bestaande programma regel en een aangepaste regel toegevoegd.
 +
 +=== ??​WN-mesomap-update-utility.php ===
 +Wijzig ook hier de lokatie van "​graphics"​ = de grote kaart met alle stations:
 +<​code>#​ $Graphic = '​./​NWWN_meso.jpg';​
 +$localImageName = str_replace($fldr,'',​$Graphic); ​    // #### added / changed to run in the template</​code>​
 +En ook hier:
 +<​code>#​ Full URL of the mesomap image you are downloading?​
 +$remoteImageURL = "​$network_url$localImageName"; ​      // #### added / changed to run in the template
 +# $remoteImageURL = "​$network_url$Graphic";</​code>​
 +
 +=== Extra tab ===
 +Het script wat de WeatherNetwork gegevens afbeeldt verdeelt de informatie over meedere tabs.
 +  - "​station map" de kaart met de gegevens
 +  - "​member list" een lijst met de aangesloten stations
 +  - "​current conditions"​ een tabel(die gesorteerd kan worden) ​ met de huidige weergegevens
 +Standaard worden tab 1 en 2 gecombineerd.
 +Wilt u liever drie tabs dan moet er in de **??​WN/??​WN-mesomap.php** script 1 aanpassing gemaakt worden. De eerste regel hieronder:
 +<​code>​$BNLWN_MAP = $htmlstart . $ourGraphic . $htmlnext . $scroller . $html . prt_jscript();​
 +$BNLWN_TABLE = $table;
 +$BNLWN_CSS = $CSS;</​code>​
 +Wijzigt u in:
 +<​code>#​ $BNLWN_MAP = $htmlstart . $ourGraphic . $htmlnext . $scroller . $html . prt_jscript();​
 +# Added to get extra tab
 +$BNLWN_MAP = $htmlstart . $ourGraphic . $htmlnext . $scroller ;
 +$BNLWN_LIST = $html . prt_jscript();​
 +
 +$BNLWN_TABLE = $table;
 +$BNLWN_CSS = $CSS;</​code>​
 +De "​grote"​ ??WN_MAP (= kaart plus lijst) wordt op commentaar gezet en gesplitst in een kaart ??WN_MAP en een aparte lijst ??WN_LIST.
 +=== Menu ===
 +De menu keuze voor het WeatherNetwork zal nu de juiste pagina afbeelden. ​
 +<​code>​
 + <item nr="​31"​  ​   show="​mesoID"​
 + link="​mesomaps/​wnSpecificInc.php"​
 + caption="​WeatherNetwork"​
 + title="​Local Weather Exchange Stations"  ​
 + head='​mesomaps/​wnSpecificCSS.php' ​
 + /></​code>​
 +Als u de naam van de menu keuze wilt aanpassen, kunt u het beste dit doen door in het local vertaalbestand voor uw taal de juiste regel aan te passen. Instructies over het vertaalbestand vindt u hier: [[nl:​faq:​lang|Talen en de Leuven-Template]]
 +<​code>​langlookup|WeatherNetwork|WeatherNetwork|</​code>​
 +Bijvoorbeeld aanpassen naar
 +<​code>​langlookup|WeatherNetwork|Benelux WN|</​code>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 + 
nl/mesonets.txt · Last modified: 2015/05/27 15:59 (external edit)