User Tools

Site Tools


nl:installation_errors

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:installation_errors [2015/05/19 13:04]
wvdkuil created
nl:installation_errors [2015/05/19 13:04] (current)
wvdkuil created
Line 1: Line 1:
 +=====Installatie en "​runtime"​ fouten =====
  
 +===== Apache Error 500 (Internal Server Error) =====
 +
 +:?: Als ik de template start krijg ik deze fout, wat moet ik doen?
 +
 +:!: Dit komt voor als uw provider niet toestaat de rechten op 777 te zetten. Het lijkt dan vaak te lukken maar even later staan de rechten weer zeer laag ingesteld. Allerlei schrijfbewerkingen lopen dan mis.
 +Probeert u dan eens de rechten op 766 te zetten, "​vrijwel"​ alle scripts zullen dan werken. ​
 +Soms heeft wel de map op de juiste rechten, maaar niet het script in de map wat moet worden uitgevoerd.
 +Bij voortdurende problemen met de rechten graag [[nl:​contact|contact]] opnemen.
 +
 +:!: Dit kan ook voorkomen omdat u het .htaccess bestand in uw root gewijzigd heeft en er instellingen zijn gebruikt die uw versie van Apache ​ NIET wil ondersteunen. Verwijder eerst de .htaccess en als het probleem verdwijnt probeer dan de .htaccess iets anders in te stellen of uw apache server iets anders te configureren.
 +
 +Als u de instellingen toch wilt gebruiken maar u gebruikt een provider voor uw website, dan moet u contact opnemen met uw provider.
 +
 +<wrap important>​De template gebruikt zeer normale instellingen die door het overgrote deel van de providers wordt ondersteund.</​wrap>​ Dus als u om deze reden tegen de fout 500 aan loopt moet u buiten de template zoeken.
 +
 +:!: een zelfde fout komt met .htaccess en UTF-8 codering. ​ Ook hier geldt - u weet beter wat u doet in de .htaccess en het is niet de template die de instellingen nodig heeft die deze fout veroorzaken.
 +
 +:!: er kan door de provider een wijziging in php.ini zijn doorgevoerd sinds de eerste keer dat u begon met testen / productie. ​ Voer daarom het ** [[test_program|test programma startHere.php]] ** opnieuw uit en controleer de resultaten.
 + 
 +===== Error 403 - 503 =====
 +
 +:?: Bij bepaalde normale code regels kunnen toch fouten voorkomen als 
 +  * the Server returns a "Error 403 -- Forbidden"​
 +  * "Error 406 -- Not Acceptable"​
 +  * "Error 403 -- Forbidden"​
 +  * "503 -- Service Temporarily Unavailable"​ or similar errors. ​
 +
 +:!: Ook hier is de provider (of uw eigen webserver) te restrectief. Bepaalde "​security policies"​ zoals [[http://​www.modsecurity.org|mod_security]] of een applikatie-Firewall (Sophos Firewall Webapp Control is bijvoorbeeld ook erg "​behoudend"​) kunnen dit probleem veroorzaken.
 +
 +De Leuven-Template vraagt heel normale en veilige zaken van uw webserver en kan dus niet aangepast worden om aan dergelijk uitoznderlijk strenge regels te voldoen. U moet contact opnemen met uw website provider, uw logs bestuderen en de zaak (laten) aanpassen.
 +
 +==== Error writing files and directories ====
 +
 +:?: Tijdens het gebruik van de template komen foutboodschappen in de log (in het html-commentaar van de pagina) zoals "​Writing xyz failed"​. Wat is dat?
 +
 +:!: als u zeker weet dat u de permissies (rechten) juist hebt gezet in [[folder_contents#​which_folders_have_to_be_set]] dan werkt u met een provider die [[http://​www.php.net/​features.safe-mode|PHP'​s Safe Mode]] ingesteld heeft. Helaas kunnen de scripts dan niet de benodigde bestanden schrijven in de mappen doordat alleen met FTP bestanden geschreven mogen worden.
 +
 +Oplossing: laat uw webhoster deze instelling af zetten, of zoek een betere provider.
nl/installation_errors.txt · Last modified: 2015/05/19 13:04 by wvdkuil