User Tools

Site Tools


nl:how_to_install

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nl:how_to_install [2015/05/20 11:24]
wvdkuil [Wat adviezen vooraf - u zult veel tijd besparen door juist dit te lezen]
nl:how_to_install [2015/06/05 09:20] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Installeer de Leuven-Template in zeven stappen ======
 +Er zijn 7 afzonderlijke stappen beschreven die moeten leiden tot een succesvolle installatie:​
  
 +  - **U bent nu hier** ​
 +  - Zet de correcte lees/​schrijf-rechten ​
 +  - Test de web-server van uw hoster ​
 +  - Stap voor stap uw eigen instellingen invoeren ​
 +  - Wat en hoe moet er opgeladen worden
 +  - Pas het menu aan aan uw wensen ​
 +  - Bijna klaar 
 +<WRAP tabs>
 +  * [[how_to_install|Kopieer de template naar uw web-site]]
 +  * [[folder_contents|2]]
 +  * [[test_program|3]]
 +  * [[settings|4]]
 +  * [[upload|5]]
 +  * [[menu|6]]
 +  * [[how_to_install7|7]]
 +</​WRAP>​
 +===== Kopieer de map met de scripts naar de root van uw website =====
 +  * de complete map **weather27** uit de download, dus NIET alleen de inhoud maar WEL de complete map
 +===== Wat adviezen vooraf - u zult veel tijd besparen door juist dit te lezen =====
 +
 +De Leuven-Template is een GROTE template met honderden stukje programma (scripts) en zeer veel pagina'​s die kunnen worden afgebeeld.
 +  - Gebruik bij voorkeur de map weather27/ (=weermap versie 2.7) en plaats hem in de root van uw webserver.
 +    - u kunt natuurlijk een andere naam gebruiken, maar alle voorbeelden gaan uit van een map weather??/
 +    - KOPIEER NIET de inhoud van de map weather27/ naar de root van uw website.\\ U overschtijft dan gegarandeerd belangrijke andere scripts.\\ Dus kopieer de HELE map.\\ \\ 
 +  -  Test voortdurend de voortgang van uw werk door gewoon weather27/ achter de naam van uw website te zetten, bijvoorbeeld %%www.yourwebsite.com/​%%**weather27/​** \\ Pas als u helemaal klaar bent kunt u eenvoudig het gebruik van weather27/ overbodig maken met een 1 script wat al bijgeleverd is.\\ Ook als u later een volgend release wilt installeren is het eenvoudiger als u nu gebruik maakt van een aparte map met een eigen naam.\\ \\ 
 +  - U kunt op deze manier zowel uw huidige website als de Leuven-Template naast elkaar gebruiken. U hoeft niets in uw huidige web-site aan te passen. Pas als u helemaal tevreden bent kiest u ervoor welke website als eerste benaderd wordt als de gebruiker intypt** %%www.yourwebsite.com %%**.\\ \\ 
 +  - Als u al informatie oplaadt voor uw huidige website, kubt u de template zo instellen dat de informatie voor de template van dezelfde plaats wordt opgehaald. MAAR verander niet de lokatie van de oplaad-bestanden VOORDAT u in de installatie daaraan toebent. ​ \\ \\ 
 +  - Ook al vindt u de foto's als achtergrond erg mooi, laat ze tijdens de installatie weg. De foto's verberegen de foutboodschappen. Handig als de site in produktie is. Maar erg  lastig als u aan het installeren bent.
 +
 +Volg nu stap voor stap de installatie-instructies. Ook al bent u een ervaren PHP-programmeur,​ de installatie instructies helpen u het snelst door het hele proces heen en zijn ondertussen door honderden gebruikers getest. ​
nl/how_to_install.txt · Last modified: 2015/06/05 09:20 (external edit)