• English
  • Nederlands

User Tools

Site Tools


nl:faq:lang

Talen en de Leuven-Template

Ontbrekende woorden

Als voorbeeld: uw www.your-website.com/weather27/index.php?p=76 bevat een aantal niet vertaalde woorden.

Voeg aan de URL na het pagina-nummer (76) de volgende tekst toe: &show=missing dus dat wordt dan
www.your-website.com/weather27/index.php?p=76&show=missing

Voer de pagina uit in de browser en vraag daarna de bron / source van de pagina op. Dat is verschillend voor elke browser, dus hier het voorbeeld in Chrome: rechtsklik binnen de pagina en kies “Pagina bron weergeven”.

Helemaal onderaan de html wordt ne een tabel afgebeeld met de ontbrekende vertalingen, bijvoorbeeld:

<!-- index.php missing langlookup entries for lang=en
langlookup|Template for Meteobridge Test|Template for Meteobridge Test|
langlookup|Standard Dashboard|Standard Dashboard|
langlookup|PARTLYCLOUD|PARTLYCLOUD|
langlookup|LIGHTRAIN|LIGHTRAIN|
langlookup|LIGHTCLOUD|LIGHTCLOUD|
5 entries.  End of missing langlookup entries -->

Kopieer de regels met de ontbrekende vertalingen naar een programma editor (NotePad++ bijvoorbeeld maar notepad.exe of MS-Word). Vertaal ze volgens onderstaande instructie en voeg de regels toe aan het eind van het taalbestand: lang/wsLanguage-nl-local.txt voor ontbrekende Nederlandse vertalingen (fr voor Franse, de voor Duitse, en voor Engelse).

De indeling van iedere regel is:

  • langlookup | het doel van deze regel in het taal-bestand
  • some words | de tekst die vertaald moet worden
  • some words | de door u vertaalde tekst

Laat de eerste twee stukken ONVERANDERD, zelfs als u een type-fout ziet. Vertaal alleen het derde stuk.

Nadat de teksten in het taalbestand zijn bewaard worden de ontbrekende woorden voortaan wel vertaald.

Ondersteunde talen

Voor de bezoeker van uw website: Nederlands, Frans, Duits en Engels zitten standaard in de download.

Extra talen kunnen gevonden worden in het downdload gebied

De dokumentatie van Leuven-Template (this WiKi) is beschikbaar in Nederlands en Engels.

nl/faq/lang.txt · Last modified: 2015/05/19 15:03 by wvdkuil