• English
  • Nederlands

User Tools

Site Tools


nl:facts

De weerprogramma's en hun ondersteuning binnen de template

De template ondersteunt 11 weer-programma's en een 12e (WEEWX) wordt door de gebruikers zelf ondersteund.

Hierbij een tabel met verschillen, waaraan u kunt zien waarom bij uw eigen weer-programma sommige pagina's wel of juist niet worden getoond in vergelijking met andere pagina's.

faciliteit CU CW DW MB MH VW WC WD WL WS WV
yesterday values + + cron + extra + + + extra cron cron
realtime file json clt - http clt wflash json clt rt clt -
graphs gauges + clt - - clt + + clt + clt +
wd-live - + - - + - - + - + -
stations graphs + - - + + - + + + - -
trends page + + - + + - - + - + -
history page + + + + + + + + + + +
soil sensors +/- +/- + + + - + +/- +/- + -

faciliteit gebruikte symbolen / teksten
alle + = volledig ondersteund
- = niet mogelijk
clt = clientraw bestanden
yesterday values extra = opgelost door extra upload om 23:55
cron = opgelost door template script in cron job om 23:55
realtime json = standaard bestand voor Steelseries
http = upload door HTTP aanroep, template indeling
wflash = upload door HTTP aanroep, VWS/WFLASH indeling
rt = template realtime file voor WL i.v.m. problemen andere mogelijkheden

Waar de pagina's wel worden ondersteund blijven er natuurlijk ook kleinere verschillen tussen de weer-programma's. Niet alle programma's ondersteunen immers alle weer-waardes. “All-time” waardes worden op de history pagina alleen getoond bij een deel van de weer-programma's. Net zoals op de start-pagina een “station-record” alleen getoond kan worden als het weer-programma dat levert.

nl/facts.txt · Last modified: 2015/06/11 08:31 by wvdkuil