User Tools

Site Tools


nl:cronjob

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:cronjob [2015/05/29 11:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== CRON jobs ======
 +
 +===== Wat is cron en waar gebruiken we het voor =====
 +Nederlandstalige informatie vindt u op: [[http://​nl.wikipedia.org/​wiki/​Cronjob]]\\ ​
 +Engelstalige informatie vindt u op: [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Cron]]
 +
 +===== Waarom nodig =====
 +==== Weerwaardes van gisteren ====
 +Enkele weer-programma'​s beschikken niet over de weer-waardes van gisteren.
 +Omdat die waardes in diverse overzichten nodig zijn moet er iedere nacht rond 23:45 
 +en voor 00:00 een klein script worden uitgevoerd om de waardes van 
 +vandaag vast te leggen zodat morgen de juiste "​waardes van gisteren"​ weer beschikbaar zijn.
 +<WRAP info>
 +Dit script wat moet worden uitgevoerd is:  %%www.yourwebsite.com/​%%**weather27/​yesterday.php** </​WRAP>​
 +
 +Dus de cronjob moet om 23:45 iedere dag %%www.yourwebsite.com/​%%**weather27/​yesterday.php** aanroepen
 +
 +==== Ophalen NWS / Curly weer-waarschuwingen ====
 +Het aantal regios voor de NWS weerwaarschuwingen is "​onbeperkt"​ bij gebruik van de Curly-script. ​
 +Helaas is de responste tijd dan vaak onacceptabel lang. 
 +Om die tijd terug te brengen wordt ook weer een cron-job gebruikt
 +
 +<WRAP info>
 +Dit script wat moet worden uitgevoerd is:  %%www.yourwebsite.com/​%%**weather27/​cron_job.php** </​WRAP>​
 +
 +Zie ook de readme van deze scripts: ​ %%www.yourwebsite.com/​%%**weather27/​usa/​nws-alerts/​NWS-alerts_read_me.html**
 +
 +Deze cronjob moet iedere 5 of 10 minuten 247  %%www.yourwebsite.com/​%%**weather27/​yesterday.php** aanroepen
 +
 +===== Hoe kan  ik een cron job uitvoeren =====
 +==== U heeft een Linux systeem ====
 +Als u een redelijk ervaren linux gebruiker bent 
 +met bijvoorbeeld WVIEW dan kunt u gebruik maken van de standaard faciliteiten van Linux. ​
 +==== Uw PC of Mac is 24/7 beschikbaar ====
 +=== Windows Task Scheduler ===
 +NL: gebruik google om een beschrijving te vinden.\\ ​
 +
 +EN: You should use google to find recent instructions and how-to\\ ​
 +english: [[https://​www.drupal.org/​node/​31506]]
 +
 +{{ :​cron_mac.jpg?​link&​300|}}
 +=== Mac ===
 +Een app die werkelijk zeer eenvoudig is. U geeft de tijd op, de URL en welke browser, klaar[[http://​macscheduler.net/​]] ​
 +
 +----
 +
 +==== Uw webhoster biedt die faciliteit ====
 +{{ :​cron-provider.jpg?​link&​300|}}
 +Als uw website-hosting leverancier dit biedt, maakt u hier gebruik van.  ​
 +Het instellen hiervan verschilt van leverancier tot leverancier. ​
 +Kijk hiervoor in de help files van uw leverancier.
 +----
 +==== cron providers ====
 +{{ :​cronjob_de.jpg?​link&​300|}}
 +Of u gebruikt (bijna of geheel) gratis cron jobs via 
 +
 +[[https://​www.cronjob.de/​preise.php]]
 +
 +[[https://​www.setcronjob.com/​prices]]
  
nl/cronjob.txt · Last modified: 2015/05/29 11:09 (external edit)