User Tools

Site Tools


nl:check_these_first

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
nl:check_these_first [2015/06/08 18:45]
wvdkuil [Laten we beginnen]
nl:check_these_first [2015/06/08 18:46] (current)
wvdkuil [Laten we beginnen]
Line 19: Line 19:
  
 ===== Laten we beginnen ===== ===== Laten we beginnen =====
-Ga stap voor stap door deze handleiding,​ verander 1 instelling en **test** of de verandering is wat u verwacht.\\ De meeste instellingen die  u moet aanpassen bevinden zich in het script **weather27/_my_texts/​wsUsersSettings.php**.\\ ​+Ga stap voor stap door deze handleiding,​ verander 1 instelling en **test** of de verandering is wat u verwacht.\\ De meeste instellingen die  u moet aanpassen bevinden zich in het script **_my_texts/​wsUsersSettings.php**.\\ ​
 Alle genoemde regelnummers op deze pagina'​s zijn ongeveer omdat nieuwe (interim) releases soms extra regels toevoegen of  regels verschuiven in de settings bestanden. Alle genoemde regelnummers op deze pagina'​s zijn ongeveer omdat nieuwe (interim) releases soms extra regels toevoegen of  regels verschuiven in de settings bestanden.
 ===== In welke (ondersteunde) regio staat uw weer-station ===== ===== In welke (ondersteunde) regio staat uw weer-station =====
nl/check_these_first.txt · Last modified: 2015/06/08 18:46 by wvdkuil