• English
 • Nederlands

User Tools

Site Tools


nl:check_these_first

Installeer de Leuven-Template stap 4

Verander alleen teksten als u gevraagd wordt dat te doen.
In veel gevallen hoeft u alleen een # weg te halen of aan te brengen.

Laten we beginnen

Ga stap voor stap door deze handleiding, verander 1 instelling en test of de verandering is wat u verwacht.
De meeste instellingen die u moet aanpassen bevinden zich in het script _my_texts/wsUsersSettings.php.
Alle genoemde regelnummers op deze pagina's zijn ongeveer omdat nieuwe (interim) releases soms extra regels toevoegen of regels verschuiven in de settings bestanden.

In welke (ondersteunde) regio staat uw weer-station

$SITE['region'] 		= 'america';  // #####
#$SITE['region'] 		= 'canada'; 	// #####
$SITE['region'] 		= 'europe';	// #####
#$SITE['region'] 		= 'other';   // #####

Nogmaals, verander nooit zomaar een waarde in een setting. Selecteer de regio door het commentaar teken van uw regio weg te halen en controleer of de andere regio's wel een commentaar teken hebben. In het voorbeeld hiervoor is dus Europa (met als interne code europe) geselecteerd als regio.

Er zijn twee regels ZONDER commentaar teken in dit voorbeeld. In PHP wordt alleen de laatste waarde gebruikt!

Alle instellingen (settings) worden intern in de template opgeslagen in een tabel met de naam $SITE[]
Iedere instelling heeft ook een naam $SITE['naam'] en een waarde: $SITE['naam'] = 'waarde' en zo'n instellingsregel wordt in PHP afgesloten met een ;

De naam van de instelling in dit voorbeeld is 'region'
De waarde van de instelling met de naam 'region' is 'europe'

$SITE['region'] = 'europe';

In PHP blijft de instelling deze waarde houden totdat deze ergens veranderd wordt. In ons voorbeeld wordt de regel met de waarde 'other' NIET uitgevoerd door het # ervoor dus de waarde blijft 'europe'.

Welke instellingen passen we als eerste aan

Niet iedere instelling is even belangrijk. Of de breedte van een pagina '1100px' of '1200px' is kan later makkelijk worden aangepast.

De essentiele instellingen die we als eerste gaan aanpassen zijn in het wsUserSettings.php bestand aangegeven met ##### tekens op de regel.

Deze instellingen zijn noodzakelijk en controleren vaak hele groepen andere zaken. Bijvoorbeeld de regio instelling van zojuist. Op basis van deze instelling verandert het menu, worden andere eenheden voor wind en temperatuur gebruikt, andere kaarten enzovoort.

Selecteer uw weer-programma

$SITE['WXsoftware'] 	= 'CU'; 	// ##### Cumulus
#$SITE['WXsoftware'] 	= 'CW'; 	// ##### consolewd = WeatherDisplay for raspberryPI
#$SITE['WXsoftware']	= 'MB';		// ##### Meteobridge	
#$SITE['WXsoftware']	= 'MH';   	// ##### Meteohub
#$SITE['WXsoftware'] 	= 'VW';	    // ##### vws
#$SITE['WXsoftware'] 	= 'WC'; 	// ##### WeatherCat
#$SITE['WXsoftware'] 	= 'WD'; 	// ##### WeatherDisplay
#$SITE['WXsoftware'] 	= 'WL';		// ##### WeatherLink
#$SITE['WXsoftware'] 	= 'WS';	    // ##### wswin
#$SITE['WXsoftware'] 	= 'WV';	    // ##### wview
#
# for weatherlink.com users --------------------
#$SITE['WXsoftware'] 	= 'DW';	    // ##### Davis WeatherLink.Com ONLY uncomment after setting the id and password
$SITE['wlink_key']   = 'xyz';    // ##### Your weatherlink.com user id
$SITE['wlink_pw']    = 'xyz';    // ##### and password.
# ---- end of wl.com users ---------------------

In dit voorbeeld wordt dus Cumulus gebruikt. Zorg dat alle regels een # hebben, behalve de regel voor uw weer-programma.

Naam van het weerstation en gebied

#---------------------------------------------------------------------------
# IMPORTANT  General settings such as station location, identity 
#---------------------------------------------------------------------------
$SITE['organ']		= 'your station';	// #####
$SITE['yourArea']	= 'your area'; 		// #####

De naam van uw weerstation en een korte naam van de regio waar deze zich bevindt. Deze korte naam wordt op veel overzichten afgebeeld, bijvoorbeeld in de kop van de pagina's met weersverwachtingen.

Nu moet u echt de aangepaste instellingen testen. Een foutje met een quote/apostrophe te veel of te weinig komt ook bij ervaren programmeurs veel voor. En dit was de eerste keer dat u dat voor deze template moest doen. Dus “save” / “bewaar” uw aangepaste instellingen. Als u lokaal wijzigt gebruikt u FTP om het script op te laden. En u test uw veranderingen door www.your website name.com/weather27/ in uw browser in te voeren.

Uw contact gegevens

Als u een contact pagina gaat gebruiken moet u nu uw e-mail adressen invoeren. Gebruik een noreply@ adres voor het afzender-adres (Webmaster E-mail from) zodat hackers en of robots dit adres niet kunnen hergebruiken. U gebruikt uw echte e-mail adres omdat het bericht van de bezoeker daar naar toe wordt gestuurd. En dit e-mail adres wordt nergens getoond in de eventuele kopie aan de beozeker.

$SITE['contactName']  = 'your name'; 	        // ##### Webmaster naam or simply webmaster
$SITE['contactEmail'] = 'noreply@ourstation.com';	// ##### Webmaster E-mail from
$SITE['contactEmailTo']= 'contact@yourstation.com';	// ##### contact E-mail goes to THIS email adress, so it MUST be a real one

Beveiliging van uw instellingsbestand

Het is verstandig om zeker nadat uw website operationeel is een password op het instellingen bestand te plaatsen. Scripts in de template die uw instellingen kunnen afbeelden zullen dit alleen doen als het juiste password wordt opgegeven.

#---------------------------------------------------------------------------
# IMPORTANT  After ready with debug this password protect your settings and other snesitive data
#---------------------------------------------------------------------------
$SITE['password']    = '';              // #####

Zolang u aan het testen bent kunt u beter dit password leeg laten. Of u moet bij een vraag om hulp via het support systeem dit password in uw hulp-vraag (support-request) mee sturen.

De regio-instellingen voor uw weerstation.

De volgende instellingen worden aangepast op basis van de regio waarin uw station zich bevindt.
Voor 'america' 82 - 110. Voor 'canada' 114 - 137. Voor 'europe' 142 - 157 en de regio 'other' 160 - 170

De regelnummers kunnen bij ieder (interim) release zijn aangepast

Latitude and longitude

$SITE['latitude']	= '50.89518';	 // #####
$SITE['longitude']	= '4.69741'; 	 // #####

De latitude en longitude zijn de breedte en lengtegraad. Die moeten ook al correct in uw weerstation zijn ingesteld. In de template worden ze gebruikt voor de overzichten van aardbevingen, de astronomische overzichten en de meeste weersverwachtingen.
Het is dus zeer belangrijk om deze waardes correct in te voeren.

Een voorbeeld: Op 50.8500 / 4.3400 bevindt zich Leuven in België. En op 41.30068 / -72.793671 ligt Brandford CT, USA. Let ook op het teken. Ten noorden van de evenaar is positief (zonder teken) ten zuiden negatief dus met een - ervoor. Ten oosten van de nul-meridiaan (Greenwich) positief, dus bijna geheel Europa. Ten westen dus Noord-Amerika negatief.

Decimale methode

In de template wordt de decimale methode gebruikt. Dus 50.89518 en niet 50° - 53' - 41.57“

Kopieren vanuit uw weerprogramma

Sommige (versies van) weerprogramma's gebruiken afwijkende - tekens. Dus kopieer niet zomaar de waardes van uw weerprogramma. Sommige weerprogramma's gebruiken de uren-minuten-secondes methode, omrekenen dus.

Er zijn meerdere websites om de latitude en longitude te bepalen middels een kaart waarop ingezoomd kan worden. bijvoorbeeld: http://itouchmap.com/latlong.html. U kunt op deze website omrekenen van UU/MM/SS naar decimaal en omgekeerd.

Gebieds code voor de weerwaarschuwingen

$SITE['warnArea'] = 'BE004';	// ##### area where this weatherstation is located

Als u de weerwaarschwuwingen op uw web-site wil weergeven:
Voor 'europa': http://www.meteoalarm.eu/ en zoek hier uw gebied, als u dit gevonden heeft ziet u de code in het adresveld van uw browser.

Bijvoorbeeld als daar staat: http://www.meteoalarm.eu/en_UK/0/0/UK012-East_of_England.html
De code is UK012 voor “East of England”. Een andere code kan zijn BE004 voor Vlaams Brabant.

Voor 'america': CT009 = een gebied in Connecticut. En u vindt deze code op: http://alerts.weather.gov/. Ga op deze pagina naar beneden en u vindt de “State (Zone List | County List)”. Als u op “Zone” of “County” klikt voor uw eigen staat vindt u de codes.

Voor de regio 'canada' of 'other' wordt deze setting niet gebruikt.

Standaardtaal

De volgende talen worden in de template standaard ondersteund

code language
nl Dutch - Nederlands
en English
fr French - Francais
de German - Deutsch

Andere talen kunnen opgehaald worden van de download-site. Kijk hier: talen.

$SITE['lang']	= 'en'; 	// ##### default language for website to use

De standaardtaal, = de taal die als eerste wordt getoond aan een bezoeker, moet hier worden aangegeven.

Tijdzone

$SITE['tz'] = 'Europe/Brussels'; 	// ##### 

Deze tijdzone geldt voor heel West-Europa. Zo laten als u niet weet hoe dit aan te passen met de exacte tijdzone naam. Deze tijdzone aanduiding gebruikt de PHP codering en dat is dus NIET de internationale standaard.

Bij iedere regio is een werkende tijdzone instelling gebruikt. Verander daar niet zomaar de naam van een stad of land maar controleer op http://us1.php.net/manual/en/timezones.php

Dichstbijzijnde vliegveld / officieel weer station

$SITE['METAR'] = 'EBBR'; // ##### 

De METAR code wordt gebuikt om de “CCN = current conditions = huidige weer-condities” op te halen die o.a. gebruikt wordt door vliegtuigen en vliegvelden. Die condities worden voortdurend bijgehouden en zijn goed betrouwbaar.

Deze METAR-code wordt in de template gebruikt omdat de meeste weerprogramma's geen CCN kunnen leveren. De METAR-code wordt ook gebruikt door het YoWindow gadget op de start-pagina.

Er is via Google snel te achterhalen welk Metar-stations er in uw omgeving zijn .Een tekst bestand met “alle” METAR codes vindt u hier:http://weather.rap.ucar.edu/surface/stations.txt

Locatie-code voor Yahoo weer gegevens

$SITE['yaPlaceID'] = '973505'; // ##### 

De yaPlaceID is de code die wordt gebuikt om de “CCN = current conditions = huidige weer-condities” op te halen bij Yahoo. Dit is een alternatief voor de vorige instelling, het gebruik van de METAR. Het afgelopen half jaar is er vaak een storing geweest bij de METAR server die door de template wordt gebruikt zodat een alternatief noodzakelijk werd.

Ook de ondities bij Yahoo worden voortdurend bijgehouden en zijn goed betrouwbaar.

Via de website https://weather.yahoo.com kunt u snel uw eigen plaatscode opzoeken.
Als u zoekt op Leuven en de “Leuven, Vlaams Brabant, BE” accepteert ziet u bovenaan in de browser https://weather.yahoo.com/belgium/vlaams-brabant/leuven-973505/ Het getal 973505 is dan de code voor Leuven. Zo zoekt u ook uw eigen code die u hier bij de instelling invult.

Is uw station in 'europe' en 'belgium' of 'netherlands'

Tot nu toe werden de waardes van een setting altijd aangegeven met 'waarde', dus tussen apostrophe's. De waarde ja/nee wordt in PHP aangegeven met de woorden true of false zonder apostrophe.

Er zijn enkele pagina's in het 'europe' menu die alleen voor Belgische of Nederlandse weerstations nuttig zijn.

 	$SITE['belgium']	= true; 		// #####  if not in the country set to false
	$SITE['netherlands']	= true; 		// #####  this is for country specific information

Zet het / de landen waar uw station zich niet bevindt op false.

CCN - Huidige weercondities

#---------------------------------------------------------------------------
# STANDARD   C U R R E N T C O N D I T I O N S  from which source do we get them
#---------------------------------------------------------------------------  
#$SITE['curCondFrom']	= 'wd';		// if you are using WeatherDisplay AND have set WD correctly
#$SITE['curCondFrom']	= 'yahoo';	// if you use Yahoo also for the forecast on the startpage no other forecast
$SITE['curCondFrom']	= 'metar';	// default, mostly best choice

Haal weer het # weg voor uw keuzen en zorg ervoor dat bij de andere mogelijkheden wel een # staat.

In het voorbeeld hierboven wordt 'metar' (= dichtsbijzijnde vliegveld) gebruikt om de huidige condities (bewolking, regen enzovoort) op te halen.

Als u WeatherDisplay gebruikt met een Solar sensor EN u heeft WD goed ingesteld kunt u voor 'wd'kiezen.

2015-Junie-07

Er blijkt nog een fout te zitten in de verwerking van de WD CCN
Gebruik yahoo of Metar totdat ik de scripts heb aangepasat alert box

Als u Yahoo gebruikt voor de weersverwachting op de start-pagina gebruikt u het beste 'yahoo'.
Yahoo kan ook worden gebruikt als u geen betrouwbare gegevens van uw nabijgelegen vliegveld krijgt.

In veel gevallen gebruikt u 'metar', maar u kunt bij een storing van de METAR-server altijd snel omschakelen naar 'yahoo'.

De startpagina instellingen

Met de volgende instellingen wordt vastgelegd welke onderdelen op de start-pagina worden getoond

"Header" kiezen

$SITE['header']	= '3';		// ##### normal header = 2 default. 1=small less information

Er zijn drie “headers” die u kunt gebruiken. De standaard header bij installatie is nummer 3 met de klokjes (gauges). De twee andere headers vindt u blauw gekleurd in de afbeeldingen hieronder. Type 1 is de lage versie met een wisselende tekst met de huidige weer-waardes. Type 2 is iets hoger maar heeft de meeste weer waardes altijd in de vierkante vakken staan.

Type 1:
Type 2:

De nummers verwijzen naar

nr wat staat hier
1 Uw eigen bericht wat u bijvoorbeeld gebruikt bij onderhoud aan uw web-site of om nieuwe pagina's onder de aandacht te brengen. U vindt deze instellingen straks op regel 280
#---------------------------------------------------------------------------
# STANDARD   your own yellow message box. 
#---------------------------------------------------------------------------
$SITE['maintenanceShow']	= true; 	//##### display this file always (true) when it exists
$SITE['maintenanceTxt']		= './_my_texts/maintenance.txt';
2 In deze afbeeldingen kunt u ook de verschillende plaats van de weer-waarschuwingen zien. Of helemaal bovenaan de pagina of net onder de “header”. Dit kunt u apart instellen en staat los van het geselecteerde type “header”. Later in dit hoofdstuk: weer-waarschuwingen
3 Welk type “header' wordt hier afgebeeld
$SITE['header']	= '2';
4 De naam van uw weerstation zoals u in de vorige pagina met instellingen hebt opgegeven
$SITE['organ']
5 In de type 1 en 2 “header” ziet u de datum tijd (9 november 18:30 en 18:50) van de afgebeelde weerwaardes, hieraan kunt u direct zien of het opladen vanuit uw weerprogramma goed verloopt.
In type 1 ziet u ook de “ajax/gizmo”. Deze naam wordt al jaren gebruikt in diverse templates dus laten we dat zo. De Gizmo kan op iedere pagina,middels het menu bestand met voor iedere menuregel een instelling, worden aangezet en beeldt in een wisselende tekst tot 7 weer waardes af. In de afbeelding hierboven staat net de vandaag gevallen regen van 1,2 mm weergegeven.

Achtergrond-kleur en -fotos

$SITE['colorNumber']	= '0';		// ##### 	this number is the default key which color and style your website will be using
# 0=weather adapted, 1=green,   2=blue,   3=pastel,  4=red,  
# 5=orange, 6=none, 7=ws_clouds, 8=ws_cloudsn, 9=ws_mist, 
#10=ws_moon, 11=ws_pclouds, 12=ws_rain, 13ws_snow, 14= ws_storm, 15=ws_sun, 16=ws_thunder

Om alle verschillende achtergrondkleuren/afbeeldingen en de kleurinstellingen van menus en koppen is er een test-programma www.name-of-your-website.com/weather27/testMood.php
Standaard is bij installatie voor een kleurstelling “0=weather adapted” gekozen omdat de meeste gebruikers de foto's en kleuren automatisch willen aanpassen aan de weersomstandigheden. Dus een foto met sneeuw als het sneeuwt en een gele pagina met een zonnetje als de zon schijnt. Dan kunt u de instelling laten zoals die is. Als u een vaste instelling wilt moet u colorNumber een waarde geven. De waarde 0 wijst naar de eerste waarde in de colorStyles tabel, en dat is 'aangepast aan het weer'.

Als u
$SITE['colorNumber'] = 0; = aangepast aan het weer, verandert in
$SITE['colorNumber'] = 7; kiest u 'clouds' dus bewolking en de waarde veranderen in
$SITE['colorNumber'] = 4; resulteert in een roodachtige web-site.

Tijdens de eerste instellingen fase wordt deze instelling automatisch omngezet naar code 3 = pastel. Dit maakt het opsporen van fouten zeer veel makkelijker. De achtergrond foto's zouden anders eventuele foutboodschappen verbergen.

Zijkolom en gebied onderaan de pagina

$SITE['sideDisplay']	= true;	// ##### will be displayed if true.
$SITE['bottomDysplay']	= true;	// ##### 

Hier kunt u aangeven of u deze gebieden wilt hebben op uw pagina. Als u voor het als standaard ingestelde vertikale menu kiest wordt de zijkolom afgebeeld ongeacht wat u daarvoor hier instelt.

Aantal bezoekers van uw web-site

$SITE['showVisitors']= true;	// ##### show number of visitors in footer

Het aantal gelijktijdige bezoekers (inclusief “bots”) aan uw website wordt standaard afgebeeld in de “footer” onderaan de pagina. Verander true in false om het afbeelden EN tellen te stoppen.

Bezochte pagina's

$SITE['pages_visited'] = false;     // ##### 

Met deze instelling op true worden alle pagina's geteld die bezocht worden. In “debug” modus kan een aparte pagina worden afgebeeld met een totaal overzicht.

Informatie over partners, apparatuur en gelieerde web-sites

$SITE['partners'] 	= 'B';	// ##### show other websites (partners)
$SITE['equipment']	= 'B';	// ##### show links about the equipment 
$SITE['otherWS'] 	= '';	// ##### show links to other weather-stations

Met 'partners' bedoelen we de organisaties waar wij onze weer-informatie mee delen. bijvoorbeeld HWA of WeatherUnderground
Onder 'equipment' verstaan we de apparatuur, het weer-programma en de web-hoster die gebruikt worden om onze web-site te maken
En 'otherWS' zijn bijvoorbeeld links naar bevriende web-sites.

Geef in deze instellingen aan of u deze informatie op iedere pagina wilt. 'B' staat voor “Bottom” = het vak onderaan de pagina. 'V' staat voor de vertikale kolom aan de linker kant (= standaard waarde). Een lege ' ' geeft aan dat u deze gegevens niet wilt afbeelden.

Dus in de code regels hierboven geeft u aan dat u een logo en een link wilt naar alle partner-sites in de onderkant van de pagina. U gaat daar ook een logo en een link afbeelden over computer, weerprogramma en dergelijke. En u heeft besloten geen bevriende websites af te beelden.

bottom_extras.jpg In de voorbeeld afbeelding hierboven staat dat het weerstation samenwerkt met de HWA, BNLWN, Awekas en verder met WeatherlinkIP en WeatherUnderground. Het weerstation wat wordt gebruikt is van Davis, het weer-programma is Meteohub en er wordt gebruik gemaakt van Metoplug met als webhoster Hostnet.

De informatie die wordt afgebeeld komt van uw instellingen in dit bestand waar u straks aan toe komt. U geeft bijvoorbeeld aan in de instellingen welk weer-programma u gebruikt. Of dat u uw gegevens naar WeatherUnderground op laadt. Die instellingen resulteren dan automatisch in het afdbeelden van de logo's en teksten.

U kunt de informatie verder ook in detail aanpassen:

informatie waar is dat opgeslagen / aan te passen pas aan met
partners weather27/_my_texts/partners.php
weather27/_my_texts/partners_lang.txt
programma editor
equipment deze settings
weather27/wsBottom.php
weather27/wsSideColom.php
programma editor
otherWS weather27/wsSideColom.php programma editor

Webcam

#---------------------------------------------------------------------------
# IMPORTANT   webcam can only be shown in side area. there is also a separate page in the menu
#---------------------------------------------------------------------------
$SITE['webcamPage'] 	  = true;       // ##### do we want a webcam page
$SITE['webcamSide'] 	  = true; 		// ##### show webcam in side column
# 
$SITE['webcamName'][1]   = 'My webcam'; 
$SITE['webcamImg'][1]   = 'http://wiri.be/image.jpg';  // these are for demonstration only, replace with yours
$SITE['webcamImgNight'][1] = './img/webcam_night.png';   // default "no broadcast" image for night time.

webcam.jpgHier kunt u het aantal webcams wat u wilt gebruiken instellen (als voorbeeld is er reeds 1 ingevuld).

Tevens geeft u hier aan of u een aparte pagina wilt met meer of minder mogelijkheden om deze af te beelden / feeds / e.d.
En u geeft aan of er een verkleinde afbeelding in de zij kolom moet worden afgebeeld voor iedere webcam.

Als u geen webcam heeft kunt u beide eerste instellingen op false zetten. De rest kunt u dan overslaan.

Voor iedere webcam die u wilt gebruiken moet u drie zaken instellen. Ten eerste de naam die boven het webcam plaatje wordt gebruikt. Dan de link naar het statische plaatje en of u een apart plaatje wilt voor de nacht. Standaard staat er voor de nacht een “test-beeld” plaatje. Als u wel een bruikbaar “nacht” beeld heeft moet u dat op dezelfde manier aangeven als het “overdag” beeld.

Social site buttons

#---------------------------------------------------------------------------
# social site support can be shown in side column below menu or in header below the language select
#---------------------------------------------------------------------------
$SITE['socialSiteSupport']= ""; 	// #### '' no support; "H"orizontal or "V"ertical 
$SITE['socialSiteKey']  = "ra-4fd8a66b72fa8566";  // your key from http://www.addthis.com/ 
$SITE['socialSiteCode']	 = './_widgets/social_buttons.txt';

Hiermee kunt u knoppen afbeelden voor Facebook, Twitter en andere. U kunt ze helemaal bovenaan in de header (=1 alles -in-1 knop) of in de zijkolom (3 afzonderlijke knoppen). De knoppen worden gegenereerd door de graits addthis.com dienst. U kunt mijn key gebruiken maar als u een beter inzicht wil in het gebruik moet u een eigen key aanvragen op http://www.addthis.com/ en in de settings hierboven opnemen.

Weer-waarschuwingen

De waarschuwingen worden opgehaald van de regionale waarschuwingen dienst. Daarvoor is uw gebiedscode nodig zoals u die heeft opgenomen in 1 van de eerste instellingen die u heeft gemaakt. Hier passen we alleen het uiterlijk van de waarschuwingen aan.

#---------------------------------------------------------------------------
# 	warnings
#---------------------------------------------------------------------------
$SITE['warnings'] 	= true;		// show (default) meteo warnings on every page

Als u deze instelling op false zet worden er geen waarschuwingen afgebeeld.

$SITE['warningInside']	= false;

Standaard worden de waarschuwingen voor het begin van de pagina, helemaal bovenaan, afgebeeld. Als u de waarschuwingen in de pagina, net onder de “header' wilt, zet deze setting op true

$SITE['warningGreen']	= true;

Als u een boodschap wilt afbeelden, ook de boodschap dat er geen waarschuwingen zijn ⇒ true

$SITE['warningsXtnd'] 	= false;	// false = one line per warning,

Als u de hele tekst van de waarschuwing direct wilt afbeelden ⇒ true. Maar pas op: Het kunnen hele grote stukken tekst zijn. Dus gebruik dit NIET in België.

Reclame of foto banners

#-----------------------------------------------------------------------------------------
# IMPORTANT   Banners for ads and other extra's, one on top, one at the bottom
#-----------------------------------------------------------------------------------------
$SITE['banners']		= true;     //##### 
$SITE['bannerTop']		= true;     //#####
$SITE['bannerBottom']		= true;     //#####
$SITE['bannerTopTxt']		= './_my_texts/banner.txt';   // can be .txt - .html file or .php
$SITE['bannerBottomTxt']	= './_my_texts/banner.txt';

De grijze “onweersvlakken” kunt u hier individueel afzetten of individueel vervangen door uw eigen plaatjes. Vaak wordt deze ruimte gebruikt voor advertenties of een grotere foto van uw omgeving.

nl/check_these_first.txt · Last modified: 2015/06/08 18:46 by wvdkuil