User Tools

Site Tools


nl:check_these_also

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nl:check_these_also [2015/05/22 14:54]
wvdkuil [Uw weer-station op iedere pagina ?]
nl:check_these_also [2015/05/30 10:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Installeer de Leuven-Template stap 4 ======
 +<WRAP tabs>
 +  * [[how_to_install|1]]
 +  * [[folder_contents|2]]
 +  * [[test_program|3]]
 +  * [[settings|Stap voor stap uw eigen instellingen invoeren]]
 +  * [[upload|5]]
 +  * [[menu|6]]
 +  * [[how_to_install7|7]]
 +</​WRAP>​
 +<WRAP tabs>
 +  * [[settings| Introductie]]
 +  * [[check these first|Deze instellingen zijn noodzakelijk]]
 +  * [[check these also|Deze pagina]]
 +  * [[forecast settings|Verwachtingen]]
 +  * [[optional settings|Later]]
 +</​WRAP>​
 +===== Enkele optionele pagina'​s ​ =====
 +==== Contact laten openemen ====
 +<​code>#​---------------------------------------------------------------------------
 +# CHECK         ​contact info
 +#​---------------------------------------------------------------------------
 +$SITE['​contactPage'​] = true;  // #####    do we want a contact page
 +$SITE['​contactDir'​] = '​contact/';​
 +$SITE['​contactScript'​] = $SITE['​contactDir'​].'​incContact.php';</​code>​
 +Als u geen aparte contact pagina op uw site wilt, zet u de eerste instelling op **false** \\
 +Als u niets verandert staat er onder in de "​footer"​ een link naar de contact-pagina en staat deze pagina in het menu.
 +De andere twee instellingen hoeven alleeen aangepast te worden als u een eigen pagina wilt gaan gebruiken.
 +==== Aangepaste versie voor mobiele apparaten ====
 +<​code>#​---------------------------------------------------------------------------
 +# CHECK         ​contact mobile site available
 +#​---------------------------------------------------------------------------
 +$SITE['​useMobile'​] ​     = true;    // ##### allow use of small mobile site site for phones and so on</​code>​
 +Er is een aantal pagina'​s wat geschikt is om op een "​smartphone'​ of ander klein mobiel apparaat te worden getoond. U kunt deze pagina'​s ook vanuit het normale menu oproepen zodat u kunt zienwat dit inhoudt. Bij gebruik van **tablets** ​ wordt de normale website getoond.
  
 +==== We slaan nu een stuk van de settings over ====
 +De weersvoorspellingen kunnen later ingesteld worden. Daar is een [[nl:​forecast_settings|aparte tab]] voor in dit hoofdstuk zodat u daar later mee kunt beginnen. Voor nu zijn de standaard instellingen voldoende.
 +
 +We gaan nu verder met de belangrijke pagina'​s voor WeatherUnderground en met andere partijen waar uw weerstation eventueel mee samenwerkt.
 +
 +Regel 395 in wsUserSettings.php. ​ Let op dit regelnummer kan veranderen van release tot release.
 +<​code>#​---------------------------------------------------------------------------
 +# IMPORTANT ​    ​Partner information:​
 +#​---------------------------------------------------------------------------
 +# your id's for weather sites, mostly used to display logo and make a link to your weatherdata on their site
 +# set to false if you do not cooperate with them,</​code>​
 +===== Samenwerkingen ​ =====
 +==== Onze Weather Underground informatie gebruiken ====
 +<​code>​$SITE['​wuId'​] = false;
 +#​$SITE['​wuId'​] = '​IVLAAMSG47';​ //​ ##### the ID of your personal weather station at the Wunderground site or false if you are not a member
 +$SITE['​wuStart'​] = '​01-01-2013';​ // #####  Stations first day of operation at wunderground format dd-mm-yyyy for wu history pages </​code>​
 +
 +Als  u uw weergegevens naar WeatherUnderground oplaadt zet u de eerste setting op commentaar en haalt u het commentaar teken weg van de tweede regel. U vult daar ook de exacte kode in van uw WU user id.
 +Vervolgens vult u de eerste dag in vanaf wanneer uw gegevens naar WU werden opgeladen. ​
 +U kunt dit u nog controleren op de WU site pagina. dit is als voorbeeld mijn pagina:​\\ ​
 +[[http://​www.wunderground.com/​personal-weather-station/​dashboard?​ID=IVLAAMSG47]]
 +
 +Vanaf nu verwijzen de pagina'​s in het menu die de WU stations informatie naar uw eigen gegevens en niet meer naar de gegevens van mijn station:
 +  * "​weather reports"​ = "​kleurtjes pagina"​
 +  * "​almanac"​ => "WU History text" = Wunderground Station History Script van Jim McMurry
 +  * "​almanac"​ => "WU History graphs"​ = WU-Graphs van Radomir Luza
 +
 +==== Andere instanties die onze gegevens gebruiken ====
 +<​code>​
 +$SITE['​hwaID'​] = false; // ##### Example ​ $SITE[hwaID'​] = '​abcdefg';​
 +$SITE['​wowID'​] = false; // ##### Example ​ $SITE['​wowID'​] ​       = 1234567;
 +$SITE['​awekasID'​] = false; // ##### Example ​ $SITE['​awekasID'​] = 1234;
 +$SITE['​anWeID'​] = false; // ##### Example ​ $SITE['​anWeID'​] = 1234567;
 +$SITE['​pwsID'​] = false; // ##### Example ​ $SITE['​pwsID'​] = '​abcd99';​
 +$SITE['​cwopId'​] = false; // ##### Example ​ $SITE['​cwopId'​] ​      = '​C6440';​
 +$SITE['​weatherlinkID'​] = false; // ##### Example ​ $SITE['​weatherlinkID'​]= '​abcdefgh';​
 +$SITE['​wp24ID'​] = false; ​   // ##### true or false
 +$SITE['​uswg'​] = false; ​   // ##### true or false
 +#​---------------------------------------------------------------------------
 +# IMPORTANT ​    ​Mesonet id's and names
 +#​---------------------------------------------------------------------------
 +$SITE['​mesoID'​] = false; // #####  '​WCWN'; ​ '​BNLWN'; ​ do not forget the quote'​s ​ !!!
 +$SITE['​mesoName'​] = 'xyz Weather Network';​ //​ #####  '​Benelux Weather Network';​
 +$SITE['​mesoLink'​] = '​http://​www.xyz.com/';​ //​ #####  '​http://​www.beneluxweather.net/';​
 +#
 +$SITE['​ewnID'​] = true; // #####
 +</​code>​
 +Uw vult hier uw ID's (keys) in om een logo en een link, naar uw pagina op die website, af te beelden. U moet ze  op false laten staan als  u geen key of ID heeft. Immers, anders worden er foute links in de zijkolom of onderaan de pagina afgebeeld. ​
 +<WRAP info >
 +Waar kunt u wat aanpassen:​\\ ​
 +Afbeelden van een logo in de zij-kolom, onderaan de pagina of helemaal niet: \\
 +=> user settings zie WiKi  ​
 +[[nl:​check_these_first#​informatie_over_partners_apparatuur_en_gelieerde_web-sites|Installeer de Leuven-Template stap 4 Partners]]
 +
 +Zet de volgorde waarin de logo's moeten worden afgebeeld:​\\ ​
 +=> script **%%_my_texts/​partners.php%%** ​ hier kunt u de volgorde bepalen door de regels te verschuiven.\\  ​
 +Een regel op commentaar zetten betekent dat het logo NOOIT za lworden getoond. Niet op de volle pagina uit het menu en niet in de zijkolom of onderaan.
 +<​code>​$arr_part_OK[] ​    = '​hwa';​
 +#​$arr_part_OK[] ​    = '​wow';​
 +$arr_part_OK[] ​    = '​ewn';​
 +</​code>​The '​wow'​ partner wordt in dit voorbeeld dus nooit getoond, er staat een commentaar teken voor.
 +</​WRAP>​
 +
 +Voorbeeld: Ik ben lid van HWA en mijn ID is daar **wilsele**. Dus ik moet de setting aanpassen:
 +<​code>​$SITE['​hwaID'​] = false; </​code>​
 +naar
 +<​code>​$SITE['​hwaID'​] = '​wilsele';​ </​code>​
 +<wrap important>​Niet de " (quotes of apostrophes) ​ om de waarde vergeten.</​wrap>​\\ ​
 +
 +De volgende tabel geeft een overzicht van alle partner ID's en het verwachte type gegeven dat u daar moet invullen. Er is ook telkens een URL om uw eigen gegevens te testen.
 +^setting^note^partner ^standaard ​ ^ verander in^voorbeeld URL^
 +|hwaID ​  ​| ​  |Het Weer Actueel|false|'​name'​ | http://​www.hetweeractueel.nl/​weer/​wilsele/​actueel/​|  ​
 +|wowID ​  ​| ​ 1  |UK Met Office\\ Weather Observations Website|false|'​number'​ |http://​wow.metoffice.gov.uk/​sitehandlerservlet?​requestedAction=READ&​siteID=9761581 ​  |
 +|awekasID| ​ 1  |AWeKas ​  ​|false| '​number' ​ |http://​www.awekas.at/​nl/​instrument.php?​id=8506 ​ |
 +|anWeID ​ |   ​|Anything Weather|false| '​number' ​ | http://​www.anythingweather.com/​current.aspx?​id=48099| ​
 +|pwsID ​  ​| ​ 1  |xyz    |false|'​name'​|http://​www.pwsweather.com/​obs/​WILS01.html ​  |
 +|cwopId ​ | |Citizen Weather Observer Program |false|'​key'​| http://​weather.gladstonefamily.net/​site/​D8113 ​ |
 +|weatherlinkID |  1  |Weatherlink |false|'​name'​| http://​www.weatherlink.com/​user/​wvdkuil/​index.php?​view=main&​headers=1 ​ |
 +|wp24ID ​ |   ​|wp24ID ​ |false|'​name'​|???​| ​
 +|mesoID |  2  |MesoID|false|true|none|
 +|ewnID ​ |  3  |European Weather Network ​ |false| true |none |
 +
 +note 1) De informatie wordt in een frame op een eigen pagina vertoond binnen de template afgebeeld.\\ ​
 +De pagina'​s voor de andere wsebsites worden in een nieuwe tab afgebeeld\\  ​
 +Voorbeeld: [[http://​www.weerstation-wilsele.be/​index.php?​p=82&​s=awekas]] ​
 +
 +note 2) mesoID wordt gebruikt om de gegevens van uw Regionale Weerstations Netwerk op te geven. Als u bijvoorbeeld lid bent van het Benelux weer Netwerk stelt u het volgende in:
 +<​code>​$SITE['​mesoID'​] = '​BNLWN';​ //​ #####  '​WCWN'; ​ '​BNLWN';​
 +$SITE['​mesoName'​] = '​Benulx Weather Network';​ //​ #####  '​Benulx Weather Network';​
 +$SITE['​mesoLink'​] = '​http://​www.beneluxweather.net/';​ //​ ##### '​http://​www.beneluxweather.net/';</​code>​
 +
 +note 3) EWN: Instellen op true maar alleen als u een deelnemer bent. De controle gebeurt door EWN op basis van de website naam /aPI key in de scripts. Dus als u geen deelnemer bent maar wel true invult krijgt u een menu keuze die naar een lege pagina leidt als de gebruiker op dat menu klikt.
 +===== Ons weerstation ​ =====
 +
 +==== Optionele sensoren aan uw weer-station ? ====
 +<​code>​
 +$SITE['​UV'​] ​       = true;  // ##### set to false if no UV sensor
 +$SITE['​SOLAR'​] ​   = true;  // ##### set to false if no Solar sensor
 +$SITE['​tempInside'​] ​    = true;  // ##### set to false if no inside temp sensor available ​
 +$SITE['​extraTemp1'​] ​    = true;  // ##### set to false if no extra sensor available ​
 +$SITE['​extraTemp2'​] ​    = true;  // ##### set to false if no extra sensor available </​code>​
 +De instellingen voor UV en solar zijn duidelijk. Als u ze heeft EN als uw weer-programma ze ondersteunt blijven ze hier op **true** ingesteld.
 +
 +De andere optionele sensoren worden standaard gebuikt op de startpagina net onder de thermometer. U kunt ze gebruiken voor de binnen-temperatuur en voor de temperatuur van een zwembad of vijver. Maar u kunt de naam die bij de sensor hoort gewoon zelf bepalen. Dus de  sensoren kunnen ook gebruikt worden voor  een planten-kas of voor een kelder of zolder.
 +Er is een uitgebreid voorbeeld te vinden in: [[nl:​miscellaneous|Extra velden toevoegen]]
 +<​code>​$SITE['​soilUsed'​] = true; // true = we use soil moistere & temp sensors | false = no soil
 +$SITE['​soilPage'​] = true; // set to true if you have soil sensors and want a separate page with soil leaf information
 +$SITE['​soilCount'​] = '​2';​ //​ 4 = max number of sensors
 +$SITE['​soilDepth'​][1] = '​10';​ //​ depth in $SITE['​uomSnow'​] (either cm  or inch)
 +$SITE['​soilDepth'​][2] = '​30';​ //​ sensor1 shallowest ​ sensor4 deepest
 +$SITE['​soilDepth'​][3] = '​50';​
 +$SITE['​soilDepth'​][4] = '​75';​
 +$SITE['​uomMoist'​] = ' cb';​ //​ Unit of measure for moisture in soil: cb (default) or Kpa. 
 +$SITE['​leafUsed'​] = true; // do we use leaf moistere sensors ​
 +$SITE['​leafCount'​] = '​1';​ //​ 4 = max numer of leaf sensors</​code>​
 +Gebruikers van de blad-sensors en de bodem vocht- en temperatuur-sensors aan een Davis station weten ongetwijfeld wat ze hier in moeten vullen
 +==== Een Davis station ? ====
 +<​code>#​---------------------------------------------------------------------------
 +# Weather Station you are using
 +$SITE['​DavisVP'​] ​ = false; ​ // ##### set to false if not a Davis VP weather station</​code>​
 +Zet op true als u een Davis station gebruikt. De voorspellings-tekst uit het station wordt dan optioneel op de start-pagina afgebeeld. Alle in de template ondersteunde weer-programma'​s kunnen deze tekst leveren, met uitzondering van Davis-Weastherlink.com. Zet op false als u de tekst niet wilt of als u geen Davis station heeft.
 +
 +
 +==== Uw weer-station op iedere pagina ? ====
 +<​code>#​---------------------------------------------------------------------------
 +$SITE['​stationShow'​] = true; // ##### show a picture and text of your weather station in sidecolomn or bottom area
 +#
 +$SITE['​stationTxt'​] = 'Davis VP2 weatherstation';​
 +$SITE['​stationJpg'​] = '​img/​davis_logo.png';​
 +$SITE['​stationLink'​] = '​http://​www.davisnet.com/​weather/​products/​professional-home-weather-stations.asp';​
 +#
 +# example for Alecto:
 +#​$SITE['​stationTxt'​] = '​Alecto WS-5000 ECO';​  ​   # the brand and name of your station
 +#​$SITE['​stationJpg'​] = '​img/​alecto.jpg'; ​     # a small picture of your station
 +#​$SITE['​stationLink'​] = '​http://​www.alecto.nl/​TradePoint/​Item_View?​itemNo=WS-5000%20ECO'; ​
 +# # the website for more information about  your weatherstation</​code>​
 +In de zijkolom of onderaan de pagina kunt u uw weerstation met een link naar meer informatie afbeelden.
 +
 +Als $SITE['​stationShow'​] op **true** wordt gezet zal de informatie over uw weerstation worden afgebeeld. Voor een Davis station (geselecteerd in het voorbeeld hierboven) is alle informatie al beschikbaar,​ net zoals het andere (van # voorziene) voorbeeld van een Alecto. Indien u een andere weer-station gebruikt kunt u gewoon een van de voorbeelden aanpassen met de gegevens van uw weerstation.
 +==== Uw provider op iedere pagina ? ====
 +Vergelijkbaar met de informatie over ons weerstation kunnen we ook de informatie van onze provider op iedere pagina afbeelden. Zo ja zet  $SITE['​providerShow'​] op **true** en pas de voorbeeld gegevens aan naar uw eigen gegevens.
 +<​code>​$SITE['​providerShow'​] = true; // ##### show a picture and text of your provider in sidecolomn or bottom area
 +# // set the information about your provider here
 +$SITE['​providerTxt'​] = 'My provider'; ​               // you have to fill in your own information
 +$SITE['​providerJpg'​] = '​img/​_provider.jpg'; ​         // default picture
 +$SITE['​providerLink'​] = '​http://​www.provider.xyz/'; ​  // here also</​code>​
 +
 +==== Uw weercomputer op iedere pagina ? ====
 +En hetzelfde geldt voor de computer die u gebruikt om het weer-programma op te draaien.
 +<​code>​
 +$SITE['​pcShow'​] = true; // ##### show a picture and text of your pc in sidecolomn or bottom area
 +#​ //​ set the information about your pc here
 +$SITE['​pcTxt'​] = 'My Computer';​
 +$SITE['​pcJpg'​] = '​img/​_computer.png';​
 +$SITE['​pcLink'​] = '​http://​www.computer.xyz';</​code>​
 +==== Uw weer PROGRAMMA op iedere pagina ? ====
 +Als u uw weer-programma niet op iedere pagina wilt, zet dan deze instelling op **false**. De verdere gegevens over ieder weerprogramma zitten al in het systeem.
 +<​code>​$SITE['​WXsoftwareShow'​] = true;​ </​code>​
 +===== De oplaad-map ​ =====
 +
 +<​WRAP ​ important 100%>
 +Het advies is om, indien enigszins mogelijk, de standaard upload lokatie te gebruiken: ​ **weather27/​upload??​** waarbij ?? staat voor de twee letter code van uw weerprogramma. Bijvoorbeeld MH voor Meteohub.</​WRAP>​
 +<​code>#​---------------------------------------------------------------------------
 +# IMPORTANT ​    will you be uploading to the default upload folder (uploadXX) where xx is the short code for your weather program
 +#​---------------------------------------------------------------------------
 +#
 +$SITE['​standard_upload'​]= true;
 +#       If you do not want or are not able to upload to the default folder set the correct upload folder here
 +#     
 +</​code>​Als u werkelijk een andere lokatie moet gebruiken kunt u de lokatie hier instellen. Zet als eerste deze instelling op **false**
 +
 +<​code>#​$SITE['​uploadDir'​] = '​../'; ​       // #####        example for upload to root
 +#​$SITE['​clientrawDir'​] = '​../';​
 +#​$SITE['​graphImageDir'​] = '​../';</​code>​
 +
 +Pas dan alleen die regels aan die moeten veranderen. ​
 +Voorbeeld een Cumulus gebruiker, zou dus standaard alles opladen naar de map **uploadCU/​**  ​
 +Maar Cumulus gebruikers laden vaak al allerlei afbeeldingen op naar de website in de map **cumulus/​images/​**. Zij veranderen dan de regel
 +<​code>#​$SITE['​graphImageDir'​] = '​../';</​code>​
 +in
 +<​code>​$SITE['​graphImageDir'​] = '​../​cumulus/​images/';</​code>​
 +  * het commentaar teken is weg gehaald
 +  * de verwijzing is in twee stappen aangepast
 +     * als eerste **../** wat betekent vanuit de weer-map 1 stap naar de root
 +     * en vanuit die root naar de map cumulus en dan naar de map met de images
 + 
 +Ander voorbeeld: ​ Weatherdisplay gebruikers met een Saratoga template laden standaard alles op naar de root. Zij passen alle drie de regels aan door het commentaar teken weg te halen
 +<​code>​$SITE['​uploadDir'​] = '​../'; ​       // #####        example for upload to root
 +$SITE['​clientrawDir'​] = '​../';​
 +$SITE['​graphImageDir'​] = '​../';</​code>​
 +<WRAP important>​Als u de upload map verandert, **kopieer** dan ook alle bestanden uit de upload?? map naar de nieuwe lokatie. Anders kunt u niet meer testen.</​WRAP>​
 +===== Datum tijd formaat ​ =====
 +
 +De meeste weer-programma'​s gebruiken een standaard datum formaat of kunnen in een "​tag"​ aan geven hoe datums zijn opgebouwd. Voor WVIEW VWS en Weatherlink moet u echter aangeven hoe uw eigen weerprogramma deze gegevens aanlevert.
 +
 +Er zijn een aantal veel voorkomende formaten aangegeven.\\ ​
 +Zit uw formaat daar tussen ​
 +  - haal dan het commentaar teken bij die regel weg en 
 +  - zet alle andere regels op commentaar.
 +
 +Voorbeeld uw datum formaat is 18/​12/​15 ​ (= 18 december 2015) dus dag maand jaar met een **/** als scheidingsteken.
 +<​code>#​$my_date_format = '​mm-dd-yyyy'; ​ #    03-15-2015 ​  march the 15th, 2015
 +#​$my_date_format = '​mm-dd-yy'; ​   #    03-15-15 ​    march the 15th, 2015 without the century 20
 +#​$my_date_format = '​mm/​dd/​yyyy'; ​ #    03/​15/​2015 ​  march the 15th, 2015
 +#​$my_date_format = '​mm/​dd/​yy'; ​   #    03/​15/​15 ​    march the 15th, 2015 without the century 20
 +
 +#​$my_date_format = '​dd/​mm/​yyyy'; ​ #    15/​03/​15 ​    15th of march 2015
 +$my_date_format = '​dd/​mm/​yy'; ​   #    15/​03/​15 ​    15th of march 2015 without the century 20
 +#​$my_date_format = '​dd-mm-yyyy'; ​ #    15-03-2015 ​  15th march 2015
 +#​$my_date_format = '​dd-mm-yy'; ​   #    15-03-15 ​    15th march 2015 without the century 20 
 +#
 +#​$my_date_format = '​other'; ​     # set this one uncommented if none of the others is correct</​code>​
 +Zit uw secifieke formaat er niet tussen:
 +  - alle regels op commentaar
 +  - en haal dan het commentaat teken weg bij de regel met **$my_date_format = '​other';​**
 +Nu moet u ook nog aangeven hoe het dan wel wordt aangeleverd.
 +Als eerste kiest u het scheidingsteken tussen dag maand en jaar. 
 +<​code> ​      ​$my_char_sep ​   = '/'; ​ # example ​ 12/25/2015
 +       ​$my_char_sep ​  = '​-'; ​  # example ​ 01-12-2014
 +#       ​$my_char_sep ​  = ' '; ​  # example ​ 20 3 2015  </​code>​
 +In dit voorbeeld is dat dus een **'​-'​** \\ 
 +Immers de laatsate instelling **zonder** commentaar teken is geldig. ​
 +
 +Dan moet u nog  de volgorde aangeven: ​ bij dag maand jaar is het dus
 +<​code> ​      ​$my_day ​        = 1  ;
 +       ​$my_month ​      = 2  ;
 +       ​$my_year ​       = 3  ;</​code>​
nl/check_these_also.txt · Last modified: 2015/05/30 10:11 (external edit)