• English
 • Nederlands

User Tools

Site Tools


nl:check_these_also

Installeer de Leuven-Template stap 4

Enkele optionele pagina's

Contact laten openemen

#---------------------------------------------------------------------------
# CHECK     contact info
#---------------------------------------------------------------------------
$SITE['contactPage']	= true; // #####  do we want a contact page
$SITE['contactDir']	= 'contact/';
$SITE['contactScript']	= $SITE['contactDir'].'incContact.php';

Als u geen aparte contact pagina op uw site wilt, zet u de eerste instelling op false
Als u niets verandert staat er onder in de “footer” een link naar de contact-pagina en staat deze pagina in het menu. De andere twee instellingen hoeven alleeen aangepast te worden als u een eigen pagina wilt gaan gebruiken.

Aangepaste versie voor mobiele apparaten

#---------------------------------------------------------------------------
# CHECK     contact mobile site available
#---------------------------------------------------------------------------
$SITE['useMobile']   = true;  // ##### allow use of small mobile site site for phones and so on

Er is een aantal pagina's wat geschikt is om op een “smartphone' of ander klein mobiel apparaat te worden getoond. U kunt deze pagina's ook vanuit het normale menu oproepen zodat u kunt zienwat dit inhoudt. Bij gebruik van tablets wordt de normale website getoond.

We slaan nu een stuk van de settings over

De weersvoorspellingen kunnen later ingesteld worden. Daar is een aparte tab voor in dit hoofdstuk zodat u daar later mee kunt beginnen. Voor nu zijn de standaard instellingen voldoende.

We gaan nu verder met de belangrijke pagina's voor WeatherUnderground en met andere partijen waar uw weerstation eventueel mee samenwerkt.

Regel 395 in wsUserSettings.php. Let op dit regelnummer kan veranderen van release tot release.

#---------------------------------------------------------------------------
# IMPORTANT   Partner information:
#---------------------------------------------------------------------------
# 	your id's for weather sites, mostly used to display logo and make a link to your weatherdata on their site
#	set to false if you do not cooperate with them,

Samenwerkingen

Onze Weather Underground informatie gebruiken

$SITE['wuId']		= false;
#$SITE['wuId']		= 'IVLAAMSG47';		// ##### the ID of your personal weather station at the Wunderground site or false if you are not a member
$SITE['wuStart']	= '01-01-2013'; 	// ##### Stations first day of operation at wunderground format dd-mm-yyyy for wu history pages 

Als u uw weergegevens naar WeatherUnderground oplaadt zet u de eerste setting op commentaar en haalt u het commentaar teken weg van de tweede regel. U vult daar ook de exacte kode in van uw WU user id. Vervolgens vult u de eerste dag in vanaf wanneer uw gegevens naar WU werden opgeladen. U kunt dit u nog controleren op de WU site pagina. dit is als voorbeeld mijn pagina:
http://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IVLAAMSG47

Vanaf nu verwijzen de pagina's in het menu die de WU stations informatie naar uw eigen gegevens en niet meer naar de gegevens van mijn station:

 • “weather reports” = “kleurtjes pagina”
 • “almanac” ⇒ “WU History text” = Wunderground Station History Script van Jim McMurry
 • “almanac” ⇒ “WU History graphs” = WU-Graphs van Radomir Luza

Andere instanties die onze gegevens gebruiken

$SITE['hwaID']		= false; 	// ##### Example $SITE[hwaID']		= 'abcdefg';
$SITE['wowID']		= false;	// ##### Example $SITE['wowID']    = 1234567;
$SITE['awekasID']	= false;	// ##### Example $SITE['awekasID']	= 1234;
$SITE['anWeID']		= false;	// ##### Example $SITE['anWeID']	= 1234567;
$SITE['pwsID']		= false;	// ##### Example $SITE['pwsID']	= 'abcd99';
$SITE['cwopId']		= false;	// ##### Example $SITE['cwopId']    = 'C6440';
$SITE['weatherlinkID']	= false;	// ##### Example $SITE['weatherlinkID']= 'abcdefgh';
$SITE['wp24ID']		= false;  	// ##### true or false
$SITE['uswg']		= false;  	// ##### true or false
#---------------------------------------------------------------------------
# IMPORTANT   Mesonet id's and names
#---------------------------------------------------------------------------
$SITE['mesoID']		= false;			// ##### 'WCWN'; 'BNLWN'; do not forget the quote's !!!
$SITE['mesoName']	= 'xyz Weather Network';	// ##### 'Benelux Weather Network';
$SITE['mesoLink']	= 'http://www.xyz.com/';	// ##### 'http://www.beneluxweather.net/';
#
$SITE['ewnID']		= true; 			// #####

Uw vult hier uw ID's (keys) in om een logo en een link, naar uw pagina op die website, af te beelden. U moet ze op false laten staan als u geen key of ID heeft. Immers, anders worden er foute links in de zijkolom of onderaan de pagina afgebeeld.

Waar kunt u wat aanpassen:
Afbeelden van een logo in de zij-kolom, onderaan de pagina of helemaal niet:
⇒ user settings zie WiKi Installeer de Leuven-Template stap 4 Partners

Zet de volgorde waarin de logo's moeten worden afgebeeld:
⇒ script _my_texts/partners.php hier kunt u de volgorde bepalen door de regels te verschuiven.
Een regel op commentaar zetten betekent dat het logo NOOIT za lworden getoond. Niet op de volle pagina uit het menu en niet in de zijkolom of onderaan.

$arr_part_OK[]   = 'hwa';
#$arr_part_OK[]   = 'wow';
$arr_part_OK[]   = 'ewn';

The 'wow' partner wordt in dit voorbeeld dus nooit getoond, er staat een commentaar teken voor.

Voorbeeld: Ik ben lid van HWA en mijn ID is daar wilsele. Dus ik moet de setting aanpassen:

$SITE['hwaID']		= false; 

naar

$SITE['hwaID']		= 'wilsele'; 

Niet de ” (quotes of apostrophes) om de waarde vergeten.

De volgende tabel geeft een overzicht van alle partner ID's en het verwachte type gegeven dat u daar moet invullen. Er is ook telkens een URL om uw eigen gegevens te testen.

settingnotepartner standaard verander invoorbeeld URL
hwaID Het Weer Actueelfalse'name' http://www.hetweeractueel.nl/weer/wilsele/actueel/
wowID 1 UK Met Office
Weather Observations Website
false'number' http://wow.metoffice.gov.uk/sitehandlerservlet?requestedAction=READ&siteID=9761581
awekasID 1 AWeKas false 'number' http://www.awekas.at/nl/instrument.php?id=8506
anWeID Anything Weatherfalse 'number' http://www.anythingweather.com/current.aspx?id=48099
pwsID 1 xyz false'name'http://www.pwsweather.com/obs/WILS01.html
cwopId Citizen Weather Observer Program false'key' http://weather.gladstonefamily.net/site/D8113
weatherlinkID 1 Weatherlink false'name' http://www.weatherlink.com/user/wvdkuil/index.php?view=main&headers=1
wp24ID wp24ID false'name'???
mesoID 2 MesoIDfalsetruenone
ewnID 3 European Weather Network false true none

note 1) De informatie wordt in een frame op een eigen pagina vertoond binnen de template afgebeeld.
De pagina's voor de andere wsebsites worden in een nieuwe tab afgebeeld
Voorbeeld: http://www.weerstation-wilsele.be/index.php?p=82&s=awekas

note 2) mesoID wordt gebruikt om de gegevens van uw Regionale Weerstations Netwerk op te geven. Als u bijvoorbeeld lid bent van het Benelux weer Netwerk stelt u het volgende in:

$SITE['mesoID']		= 'BNLWN';				// ##### 'WCWN'; 'BNLWN';
$SITE['mesoName']	= 'Benulx Weather Network';		// ##### 'Benulx Weather Network';
$SITE['mesoLink']	= 'http://www.beneluxweather.net/';	// ##### 'http://www.beneluxweather.net/';

note 3) EWN: Instellen op true maar alleen als u een deelnemer bent. De controle gebeurt door EWN op basis van de website naam /aPI key in de scripts. Dus als u geen deelnemer bent maar wel true invult krijgt u een menu keuze die naar een lege pagina leidt als de gebruiker op dat menu klikt.

Ons weerstation

Optionele sensoren aan uw weer-station ?

$SITE['UV']    	= true; 	// ##### set to false if no UV sensor
$SITE['SOLAR']  	= true; 	// ##### set to false if no Solar sensor
$SITE['tempInside']   = true; 	// ##### set to false if no inside temp sensor available 
$SITE['extraTemp1']   = true; 	// ##### set to false if no extra sensor available 
$SITE['extraTemp2']   = true; 	// ##### set to false if no extra sensor available 

De instellingen voor UV en solar zijn duidelijk. Als u ze heeft EN als uw weer-programma ze ondersteunt blijven ze hier op true ingesteld.

De andere optionele sensoren worden standaard gebuikt op de startpagina net onder de thermometer. U kunt ze gebruiken voor de binnen-temperatuur en voor de temperatuur van een zwembad of vijver. Maar u kunt de naam die bij de sensor hoort gewoon zelf bepalen. Dus de sensoren kunnen ook gebruikt worden voor een planten-kas of voor een kelder of zolder. Er is een uitgebreid voorbeeld te vinden in: Extra velden toevoegen

$SITE['soilUsed']	= true; 	// true = we use soil moistere & temp sensors | false = no soil
$SITE['soilPage']	= true; 	// set to true if you have soil sensors and want a separate page with soil leaf information
$SITE['soilCount']	= '2';		// 4 = max number of sensors
$SITE['soilDepth'][1]	= '10';		// depth in $SITE['uomSnow'] (either cm or inch)
$SITE['soilDepth'][2]	= '30';		// sensor1 shallowest sensor4 deepest
$SITE['soilDepth'][3]	= '50';	
$SITE['soilDepth'][4]	= '75';	
$SITE['uomMoist']	= ' cb';	// Unit of measure for moisture in soil: cb (default) or Kpa. 
$SITE['leafUsed']	= true; 	// do we use leaf moistere sensors 
$SITE['leafCount']	= '1';		// 4 = max numer of leaf sensors

Gebruikers van de blad-sensors en de bodem vocht- en temperatuur-sensors aan een Davis station weten ongetwijfeld wat ze hier in moeten vullen

Een Davis station ?

#---------------------------------------------------------------------------
# Weather Station you are using
$SITE['DavisVP'] 	= false; 	// ##### set to false if not a Davis VP weather station

Zet op true als u een Davis station gebruikt. De voorspellings-tekst uit het station wordt dan optioneel op de start-pagina afgebeeld. Alle in de template ondersteunde weer-programma's kunnen deze tekst leveren, met uitzondering van Davis-Weastherlink.com. Zet op false als u de tekst niet wilt of als u geen Davis station heeft.

Uw weer-station op iedere pagina ?

#---------------------------------------------------------------------------
$SITE['stationShow']	= true;		// ##### show a picture and text of your weather station in sidecolomn or bottom area
#
$SITE['stationTxt']	= 'Davis VP2 weatherstation';
$SITE['stationJpg']	= 'img/davis_logo.png';
$SITE['stationLink']	= 'http://www.davisnet.com/weather/products/professional-home-weather-stations.asp';
#
# example for Alecto:
#$SITE['stationTxt'] 	= 'Alecto WS-5000 ECO';	  	# the brand and name of your station
#$SITE['stationJpg'] 	= 'img/alecto.jpg';   	# a small picture of your station
#$SITE['stationLink']	= 'http://www.alecto.nl/TradePoint/Item_View?itemNo=WS-5000%20ECO'; 
#							# the website for more information about your weatherstation

In de zijkolom of onderaan de pagina kunt u uw weerstation met een link naar meer informatie afbeelden.

Als $SITE['stationShow'] op true wordt gezet zal de informatie over uw weerstation worden afgebeeld. Voor een Davis station (geselecteerd in het voorbeeld hierboven) is alle informatie al beschikbaar, net zoals het andere (van # voorziene) voorbeeld van een Alecto. Indien u een andere weer-station gebruikt kunt u gewoon een van de voorbeelden aanpassen met de gegevens van uw weerstation.

Uw provider op iedere pagina ?

Vergelijkbaar met de informatie over ons weerstation kunnen we ook de informatie van onze provider op iedere pagina afbeelden. Zo ja zet $SITE['providerShow'] op true en pas de voorbeeld gegevens aan naar uw eigen gegevens.

$SITE['providerShow']	= true;		// ##### show a picture and text of your provider in sidecolomn or bottom area
#					// set the information about your provider here
$SITE['providerTxt']	= 'My provider';        // you have to fill in your own information
$SITE['providerJpg']	= 'img/_provider.jpg';     // default picture
$SITE['providerLink']	= 'http://www.provider.xyz/';  // here also

Uw weercomputer op iedere pagina ?

En hetzelfde geldt voor de computer die u gebruikt om het weer-programma op te draaien.

$SITE['pcShow']		= true; // ##### show a picture and text of your pc in sidecolomn or bottom area
#																// set the information about your pc here
$SITE['pcTxt']		= 'My Computer';
$SITE['pcJpg']		= 'img/_computer.png';
$SITE['pcLink'] 	= 'http://www.computer.xyz';

Uw weer PROGRAMMA op iedere pagina ?

Als u uw weer-programma niet op iedere pagina wilt, zet dan deze instelling op false. De verdere gegevens over ieder weerprogramma zitten al in het systeem.

$SITE['WXsoftwareShow']	= true;	

De oplaad-map

Het advies is om, indien enigszins mogelijk, de standaard upload lokatie te gebruiken: weather27/upload?? waarbij ?? staat voor de twee letter code van uw weerprogramma. Bijvoorbeeld MH voor Meteohub.

#---------------------------------------------------------------------------
# IMPORTANT   will you be uploading to the default upload folder (uploadXX) where xx is the short code for your weather program
#---------------------------------------------------------------------------
#
$SITE['standard_upload']= true;
#    If you do not want or are not able to upload to the default folder set the correct upload folder here
#   

Als u werkelijk een andere lokatie moet gebruiken kunt u de lokatie hier instellen. Zet als eerste deze instelling op false

#$SITE['uploadDir']	= '../';    // #####    example for upload to root
#$SITE['clientrawDir'] 	= '../';
#$SITE['graphImageDir'] = '../';

Pas dan alleen die regels aan die moeten veranderen. Voorbeeld een Cumulus gebruiker, zou dus standaard alles opladen naar de map uploadCU/ Maar Cumulus gebruikers laden vaak al allerlei afbeeldingen op naar de website in de map cumulus/images/. Zij veranderen dan de regel

#$SITE['graphImageDir'] = '../';

in

$SITE['graphImageDir'] = '../cumulus/images/';
 • het commentaar teken is weg gehaald
 • de verwijzing is in twee stappen aangepast
  • als eerste ../ wat betekent vanuit de weer-map 1 stap naar de root
  • en vanuit die root naar de map cumulus en dan naar de map met de images

Ander voorbeeld: Weatherdisplay gebruikers met een Saratoga template laden standaard alles op naar de root. Zij passen alle drie de regels aan door het commentaar teken weg te halen

$SITE['uploadDir']	= '../';    // #####    example for upload to root
$SITE['clientrawDir'] 	= '../';
$SITE['graphImageDir'] = '../';

Als u de upload map verandert, kopieer dan ook alle bestanden uit de upload?? map naar de nieuwe lokatie. Anders kunt u niet meer testen.

Datum tijd formaat

De meeste weer-programma's gebruiken een standaard datum formaat of kunnen in een “tag” aan geven hoe datums zijn opgebouwd. Voor WVIEW VWS en Weatherlink moet u echter aangeven hoe uw eigen weerprogramma deze gegevens aanlevert.

Er zijn een aantal veel voorkomende formaten aangegeven.
Zit uw formaat daar tussen

 1. haal dan het commentaar teken bij die regel weg en
 2. zet alle andere regels op commentaar.

Voorbeeld uw datum formaat is 18/12/15 (= 18 december 2015) dus dag maand jaar met een / als scheidingsteken.

#$my_date_format = 'mm-dd-yyyy'; #  03-15-2015  march the 15th, 2015
#$my_date_format = 'mm-dd-yy';  #  03-15-15   march the 15th, 2015 without the century 20
#$my_date_format = 'mm/dd/yyyy'; #  03/15/2015  march the 15th, 2015
#$my_date_format = 'mm/dd/yy';  #  03/15/15   march the 15th, 2015 without the century 20

#$my_date_format = 'dd/mm/yyyy'; #  15/03/15   15th of march 2015
$my_date_format = 'dd/mm/yy';  #  15/03/15   15th of march 2015 without the century 20
#$my_date_format = 'dd-mm-yyyy'; #  15-03-2015  15th march 2015
#$my_date_format = 'dd-mm-yy';  #  15-03-15   15th march 2015 without the century 20 
#
#$my_date_format = 'other';   # set this one uncommented if none of the others is correct

Zit uw secifieke formaat er niet tussen:

 1. alle regels op commentaar
 2. en haal dan het commentaat teken weg bij de regel met $my_date_format = 'other';

Nu moet u ook nog aangeven hoe het dan wel wordt aangeleverd. Als eerste kiest u het scheidingsteken tussen dag maand en jaar.

    $my_char_sep  = '/'; # example 12/25/2015
    $my_char_sep  = '-';  # example 01-12-2014
#    $my_char_sep  = ' ';  # example 20 3 2015 

In dit voorbeeld is dat dus een '-'
Immers de laatsate instelling zonder commentaar teken is geldig.

Dan moet u nog de volgorde aangeven: bij dag maand jaar is het dus

    $my_day     = 1 ;
    $my_month    = 2 ;
    $my_year    = 3 ;
nl/check_these_also.txt · Last modified: 2015/05/30 10:11 (external edit)