• English
 • Nederlands

User Tools

Site Tools


en:mesonets

Mesonets

here are different kinds of networks were you can upload your weatherstations data. In return for uploading your data, the weather networks provides all kind of goodies to be included on your web-site.

There are many regional networks . And a lot of those networks work together to collectively provide a global coverage These are “Regional Weather Networks”, an example the BNLWN = Benelux Weather Network, or the AKWN = Alaska Weather Netwerk. All their names end on WN.

For Europe there is also EWN = European Weather Netwerk. There is a separate chapter for EWN

These are the settings in wsUserSettings.php (example BNLWN)

#---------------------------------------------------------------------------
# Mesonet id's and names
#---------------------------------------------------------------------------
$SITE['mesoID']		= 'BNLWN';					// #####
$SITE['mesoName']	= 'Benelux Weather Network';			// #####
$SITE['mesoLink']	= 'http://www.beneluxweather.net/';		// #####

Regional Weather Networks

Most of the regional networks use more or less the same scripts. Download a fresh copy of your mesonet swcripts (??WN–mesomap.zip) and unzip the folder. IMPORTANT Place that folder in the root of your website, not in the weather?? folder.

ROOT/ 
==> ??WN-mesomap/ 
==> Weather27/

Welke oplossing om de scripts te gebruiken

iFrame

A fast and relative simple solution for a ??WN :

 • use the example page weather27/mesomaps/wsGeneralFrame.php

This page uses an iFrame to excecute the standard scripts. You have to tweak the mesomap-testpage.php script in your Regional Network download a little bit to get rid of the large demo heading. But for most smaller networks this page looks OK.

U dient nu alleen nog de jusite menu-selectie te maken in wsMenuData.xml

<item 	nr   = "31" 	show  = "no"
    noutf8 = "WINDOWS-1252"			
    caption = "Local Network"
    link  = "mesomaps/wnSpecificInc.php" 							
    head  = "mesomaps/wnSpecificCSS.php" 
/>
<item 	nr   ="31"	show  ="mesoID"
    link  ="mesomaps/wnGeneralFrame.php"			
    caption ="Local Network"
    title  ="Local Weather Exchange Stations" 
/>

Standaard wordt de tweede selectie met nr 31 gebruikt.

De rest van dit WiKi hoofdstuk kan worden overgeslagen.

AKWN BNLWN COWN en WCWN

Van een beperkt aantal RWN zijn de scripts al aangepast. Op het moment van schrijven zijn dit: AKWN BNLWN COWN en WCWN.

Voor deze netwerken hoeven alleen twee scripts uit de weather27/mesomaps/wnScripts map naar de map van het Regionale Weer Netwerk ??WN gekopieerd te worden.

De rest van dit WiKi hoofdstuk kan worden overgeslagen.

Aanpassing van de meegeleverde scripts

Gebruik de ondersteuning link om informatie in te winnen of als u de aanpassingen liever door mij laat doen.

??WN-mesomap-config.txt

In de code voorbeelden gebruiken we de BNLWN als voorbeeld. Lees dus telkens in plaats van BNLWN uw eigen “Regional Netwerk” afkorting.

Definieer de map waarin de ??WN scripts staan, direct na het begin van de settings:

// ------------- Settings ----------------------------------------
//
$fldr = '../BNLWN-mesomap/';		// #### added / changed to run in the template

Wijzig de lokatie van “graphics” = de grote kaart met alle stations:

$Graphic = $fldr."BNLWN_meso.jpg"; // #### added / changed to run in the template
# $Graphic = "./BNLWN_meso.jpg"; // used for display on this page and in code gen.

Wijzig de lokatie van de Wind Pijlen / Iconen:

$windArrowDir = $fldr.'BNLWN-images/'; // #### added / changed to run in the template
# $windArrowDir = './BNLWN-images/'; // set to directory with wind arrows, or

En van de Iconen voor de huidige weercondities:

$condIconsDir = $fldr.'BNLWN-images/'; // #### added / changed to run in the template
# $condIconsDir = './BNLWN-images/'; // for condition icons (same as Anole's)

Telkens hebben we commentaar gemaakt van de bestaande programma regel en een aangepaste regel toegevoegd.

??WN-mesomap-update-utility.php

Wijzig ook hier de lokatie van “graphics” = de grote kaart met alle stations:

# $Graphic = './NWWN_meso.jpg';
$localImageName = str_replace($fldr,'',$Graphic);   // #### added / changed to run in the template

En ook hier:

# Full URL of the mesomap image you are downloading?
$remoteImageURL = "$network_url$localImageName";    // #### added / changed to run in the template
# $remoteImageURL = "$network_url$Graphic";

Extra tab

Het script wat de WeatherNetwork gegevens afbeeldt verdeelt de informatie over meedere tabs.

 1. “station map” de kaart met de gegevens
 2. “member list” een lijst met de aangesloten stations
 3. “current conditions” een tabel(die gesorteerd kan worden) met de huidige weergegevens

Standaard worden tab 1 en 2 gecombineerd. Wilt u liever drie tabs dan moet er in de ??WN/??WN-mesomap.php script 1 aanpassing gemaakt worden. De eerste regel hieronder:

$BNLWN_MAP = $htmlstart . $ourGraphic . $htmlnext . $scroller . $html . prt_jscript();
$BNLWN_TABLE = $table;
$BNLWN_CSS = $CSS;

Wijzigt u in:

# $BNLWN_MAP = $htmlstart . $ourGraphic . $htmlnext . $scroller . $html . prt_jscript();
# Added to get extra tab
$BNLWN_MAP = $htmlstart . $ourGraphic . $htmlnext . $scroller ;
$BNLWN_LIST = $html . prt_jscript();

$BNLWN_TABLE = $table;
$BNLWN_CSS = $CSS;

De “grote” ??WN_MAP (= kaart plus lijst) wordt op commentaar gezet en gesplitst in een kaart ??WN_MAP en een aparte lijst ??WN_LIST.

De menu keuze voor het WeatherNetwork zal nu de juiste pagina afbeelden.

	<item 	nr="31"	  show="mesoID"			
		link="mesomaps/wnSpecificInc.php" 							
		caption="WeatherNetwork"
		title="Local Weather Exchange Stations" 
		head='mesomaps/wnSpecificCSS.php' 
		/>

Als u de naam van de menu keuze wilt aanpassen, kunt u het beste dit doen door in het local vertaalbestand voor uw taal de juiste regel aan te passen. Instructies over het vertaalbestand vindt u hier: Talen en de Leuven-Template

langlookup|WeatherNetwork|WeatherNetwork|

Bijvoorbeeld aanpassen naar

langlookup|WeatherNetwork|Benelux WN|
en/mesonets.txt · Last modified: 2015/08/31 06:44 by wvdkuil